2009

Ny forskrift utsatt – gjennomslag for NLFs krav:Fortsatt mulig å frakte gasser og annen farlig last på ferger.

Publisert 28.12.09

Sjøfartsdirektoratet har i dag sendt ut en pressemelding hvor det fremgår at direktoratet har funnet det nødvendig å utsette ikrafttredelsen av ny forskrift om transport av farlig gods. Sjøfartsdirektoratet forlenger derfor allerede gitte tillatelser/dispensasjoner på eksisterende fartøy til å frakte farlig gods frem til 1. oktober 2010.

Les mer

Ny forskrift forbyr transport av viktige gasser på fergeNLF med brev til Nærings- og handelsdepartementet

Publisert 23.12.09 Les mer

Transnova støtter 31 klimaprosjekter

Publisert 23.12.09

Transnova gir til sammen 60 millioner kroner over tre år til 31 ulike prosjekter som skal teste alternative drivstoff i transportsektoren. Prosjektene omfatter bruk av både biodrivstoff, hydrogen til transport samt bruk av elektrisitet som alternativ til fossilt brennstoff. Det forteller en melding fra Statens vegvesen.

Les mer

NLF - åpningstider i Julen

Publisert 23.12.09

NLFs hovedkontor i Oslo holdes stengt julaften og nyttårsaften. Mellom jul og nyttår er kontoret betjent mellom kl. 09.00 og 15.00.

Les mer

Forbedret samarbeidsavtale med Statoil

Publisert 23.12.09

NLFs forbundsstyre hadde sitt årlige kontaktmøte med Statoil torsdag 3. desember. Møtet ble holdt på Mongstad og i arrangementet inngikk en befaring på anlegget. En rekke viktige spørsmål ble drøftet på møtet.

Les mer

Transport av livsviktige gasser kan stoppe opp 1. januarLastebilnæringen oppgitt over ny forskrift 

Publisert 23.12.09

Transporten av flere typer nedkjølte gasser kan i verste fall stoppe opp 1. januar 2010, da en ny forskrift trer i kraft. –Våre medlemmer vet nå ikke hvordan de på nyåret skal greie å opprettholde ordinær transport av nedkjølte gasser klasse 2, som oksygen, nitrogen, naturgass, og liknende, sier adm. direktør Olav Slaatsveen i Norges Lastebileier-Forbund. Da blir det nemlig forbudt å frakte disse gassene på ordinære ferger. Han forteller at det dreier seg om gasser som blant annet brukes på sykehus, i oppdrettsnæringen og, ironisk nok, til framdrift av ferger.

Les mer

Det er da så enkelt!

Publisert 22.12.09

Mange av nettstedets lesere har reagert på vår artikkel om utlendinger som ”får lov” å snike seg unna bompengebetaling. Noen har ringt, men her er et par skriftlige henvendelser – med klare råd til våre myndigheter:

Les mer

"Viktig melding - Lytt på P4"

Publisert 22.12.09

NLFs profileringskampanje med radioreklame på P4 fortsetter.
Sendetidspunkter tirsdag 22. desember:

Kl. 12:21
Kl. 17:10

Les mer

Pass på – tyver stjeler!

Publisert 22.12.09 Les mer

Krav om vognkort-original i bilen – ulik praksis

Publisert 22.12.09 Les mer

Frankrike: Tunnelarbeid rundt Paris

Publisert 21.12.09

Det er begynt med utbedringsarbeid i de første av 22 tunneler i Ile de France-området rundt Paris. Arbeidet skal pågå fra nå og til 2013. Arbeidet skal hovedsakelig foregå om natten, men det kan også strekke seg utover dagen.
Kilde: IRU

Les mer

Kostnadsindeks for lastebiltransport, november 2009

Publisert 21.12.09 Les mer