Biodiesel er ikke bare dyrere å produsere. Den er også dyrere å bruke. Selv om biodieselen har vært avgiftsfri, har kostnadene for bileierne vært like høye som ved bruk av tradisjonelt drivstoff. Med biodiesel på tanken må olje og filtre skiftes dobbelt så ofte som ellers. I dag bruker mange av våre medlemmer B30 – tretti prosent innblanding av biodiesel. I 2010 vil en lastebileier årlig få økte kostnader på 30.000 kroner per bil ved å bruke B30. Fra 2011 går utgiftene opp til 50.000 kroner. Forutsetning: Kjørelengde 80.000 km. Forbruk 4,5 liter per mil.

- Jeg er bekymret fordi regjeringen sender ut et feil miljøsignal. Lastebilbransjen har tatt mange tunge miljøløft de siste åra. Næringen har hatt stort fokus på renere motorer, økokjøring og reduksjon av utslipp. Dette har kostet både tid og penger. Prosessen har ikke vært lett. Enkelte steder er det innført miljøsertifikater. Våre medlemmer spør nå: - Er det noen vits i å kjempe for et bedre miljø når regjeringen endrer forutsetningene så dramatisk?

Olav Slaatsveen nevner transport-giganten Schenker som et eksempel: - Schenker har jobbet målbevisst med miljøsaken. Samlasteren styrer 1300 lastebiler. 500 av dem går på B30. Planen er at samtlige skal bruke B30 fra 2010. Dette må nå skrinlegges. Alle de 1300 bilene vil kjøre med tradisjonelt drivstoff, forteller NLF-direktøren.

Finansminister Sigbjørn Johnsen sier at regjeringen vil stimulere til produksjon av 2. generasjons biodiesel.

- Det kan ta minst fem år før 2. generasjons biodiesel er utviklet, testet og på markedet. Hva skal vi gjøre med utslippene mens vi venter? Ingen bileier kan bruke produktet før det er godkjent av lastebilfabrikkanten. Vi må starte på bar bakke når vi begynner igjen med biodiesel en gang i framtida. Jeg fatter ikke at regjeringen tør gamble i et så viktig miljøspørsmål, sier Slaatsveen.

Kontaktperson i NLF:
Adm. direktør Olav Slaatsveen
mobil 90 17 43 08
Forbundsleder Per Madsen
mobil 91 32 67 00