Enorme omveier
Den nye forskriften forbyr transport av disse gassene på ferger med over 25 passasjerer. I praksis vil det si at det blir forbudt å frakte disse gassene sjøveien i det hele tatt, da fergene som det her er snakk om, frakter flere enn 25 personer på de fleste av sine avganger. -Vi synes at dette er lite gjennomtenkt, og iverksettelsen bør utsettes, sier NLF-direktøren. Spesielt på Vestlandet og i Nord-Norge, ser han for seg enorme omveier, på til dels smale og dårlige landeveier hvis fergemuligheten opphører. Det hører med til historien at det ikke har forekommet farlige uhell med denne transporten til nå.

Sendte på høring, men lyttet ikke
Dagens forskrift har også forbud mot å frakte disse gassene på ferger med flere enn 25 passasjerer. Men dette punktet har Sjøfartsdirektoratet til nå gitt dispensasjon for, slik at en lastebil/et vogntog likevel kan bli med fergen. Da forslaget til ny forskrift var på høring i sommer, protesterte NLF mot at muligheten til dispensasjon skulle fjernes. Vi kontaktet også Sjøfartsdirektoratet og fikk da en forståelse av at forbudet mot nedkjølte gasser var kommet med ved en feil. Dette kommenterte vi nærmere i et brev til direktoratet samme dag. Derfor ble vi meget overrasket da vi midt i desember så at ny forskrift var vedtatt, og at direktoratet ikke hadde lyttet til transportnæringens råd. Forbudet mot transport av nedkjølte gasser var opprettholdt.

Livsviktig oksygen må sendes omveien
Ett av NLFs medlemmer i Telemark transporterer nedkjølt oksygen, nitrogen og argon (brukes blant annet i sveiseindustrien og på skipsverft). Mye av det nedkjølte oksygenet går til sykehus rundt om i landet og er livsviktig for de pasientene som trenger det. Blant annet, frakter han oksygen til Haukeland Sykehus i Bergen, og deler av denne transporten går med ferge. Sentralsykehuset i Rogaland er en annen mottaker av oksygen. I dag går transporten dit fra Rjukan, over Haukeli og via Boknafjorden mot Stavanger med ferge. Faller fergemuligheten bort, må turen gå langs landeveien fra Rjukan til Porsgrunn og videre til Kristiansand og Stavanger. Dette blir både langt og tidkrevende.

Vårt medlem forteller også at forbudet vil ramme hele den norske fiskeoppdrettsnæringen, da oksygenet er livsviktig for oppdrettsfisken.

Utsett iverksettelsen og tenk en gang til
NLF ba straks om å få et hastemøte med Sjøfartsdirektoratet før jul, men dette var det ikke mulig å få til. Vi har også skrevet til Nærings- og handelsdepartementet og bedt om at iverksettelse av forskriften utsettes og at saken blir vurdert på nytt. -Vårt inntrykk er at verken direktoratet eller departementet ser konsekvensene av den nye forskriften. De kan bli meget dramatiske, sier Olav Slaatsveen.


Kontaktperson i NLF:
Adm. direktør Olav Slaatsveen
mobil 90 17 43 08