Hele forspillet til landsmøtet fra Holmenkollen Park Hotel sendes (streames) på lastebil.no fra klokken 14 fredag.

Etter at forbundsleder Per Madsen har holdt åpningstalen, byrådsleder Stian Berger Røsland i Oslo, fylkesvaraordfører Lars Salvesen i Akershus og fylkesleder Harry Nilsen i NLF har ønsket velkommen til Oslo braker det løs.

Heljesen styrer showet
NRK-veteranen Geir Helljesen skal styre debatten mellom vår egen Geir A. Mo, Michael Nielsen fra International Road Transport Union (IRU) og ikke minst samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP).

I PANELET: Michael Nielsen (t.v.). Geir A. Mo og Ketil Solvik-Olsen. I PANELET: Michael Nielsen (t.v.). Geir A. Mo og Ketil Solvik-Olsen.

Forventer skikkelig avklaring
I og med at statsråd Solvik-Olsen deltar er det mange som forventer klare svar på både kabotasjeproblematikk, og ikke minst når og hvordan bom-brikken skal innføres.

– Etter at statsråden gikk ut i forrige uke og sa at nå kommer snart forslaget om obligatorisk brikke, forventer jeg at han forteller oss hvordan han skal løse utfordringen med å inndrive pengene, sier viseadministrerende direktør Jan-Terje Mentzoni i NLF.

– Han må fortelle oss hvordan han skal få til like konkurransevilkår gjennom å lansere en dato for når brikka med betalingsløsning kommer. Det er det kanskje viktigste enkelttiltaket for å skaffe like konkurransevilkår og trygge trafikksikkerheten som kan gjennomføres, sier administrerende direktør Geir A. Mo.

Mo har også forventninger til at statsråden orienterer om oppfølgingen av kabotasjeutvalgets innstilling, og ikke minst når er transportpolitiet på plass.

Ventet lenge
NLF satte innføring av en forhåndsbetalt bom-brikke på dagsorden allerede i 2008. Tross gjentatte lovnader fra ulike regjeringer lever den seriøse delen av næringen fortsatt bare i håpet. Fredag kan Solvik-Olsen gi det endelige svaret på hvordan dette blir, hvordan dette praktisk skal gjennomføres, og hvilket ris han har bak speilet til de som verken betaler bomavgifter eller bøter.

Brüssel er viktig
NLF håper debatten setter fokus på hvorfor det er så viktig å ha myndigheter som er på alerten i forhold til det som skjer i Brussel.

– Vår erfaring er at vi må være til stede der hele tiden. Alltid på vakt og alltid fokusert på hva som kommer, sier administrerende direktør Geir A. Mo.

– Våre erfaringer er at myndighetenes innsats i Brüssel dessverre går for mye på å stoppe dårlige forslag som kommer fra kommisjonen, og andre, for sent. Vi har god erfaring og gode resultater å vise til ved å være mer i forkant, forteller han.

Må skjerpe påvirkningen
Han håper at den nye regjeringen, med sin nye europastrategi, også skjønner dette. Han forventer også at Solvik-Olsen redegjør for hvordan de har tenkt å bidra til å stoppe mange av de dårlige forsalgene som kommer.

– Norge burde hatt ett lobbykontor i Brüssel, helst to.  Å ta tak i sakene etter at de er vedtatt – er for sent, slår Mo fast.

Program for forspillet

 
14:00 Åpning ved forbundsleder Per Madsen
14:15 – 14:25 Byrådsleder Stian Berger Røsland, Oslo
14:25 – 14:35 Fylkesvaraordfører Lars Salvesen, Akershus
14:35 – 14:50 Fylkesleder Harry Nilsen, NLF Oslo/Akershus
15:00 Politisk vorspiel. Programleder Geir Heljesen.
Åpning ved forbundsleder Per Madsen, NLF
15:10 Statsråd Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsdepartementet.
Regjeringens arbeid med aktuelle nasjonale og internasjonale spørsmål.
15:40 Michael Nielsen, International Road Transport Union, IRU.
IRUs arbeid for å sikre bedre internasjonale rammebetingelser for norsk transportnæring.
16:00 Administrerende direktør Geir A. Mo, NLF.
NLFs kommentar og krav til regjeringen og IRU i aktuelle spørsmål
16:15- 17:00 Paneldebatt med de tre ovennevnte herunder også innlegg og spørsmål fra salen.