- Dette har blitt et problem og er selvsagt alvorlig med tanke på trafikksikkerheten ute på veiene, sier seksjonsleder Thormod Gausdal i Statens vegvesen.

I en pressemelding skriver Vegvesenet at de har avdekket flere falske førerkort under høstens storkontroller. Ved samtlige tilfeller er det snakk om førerkort tilhørende utenlandske sjåfører. Det siste tilfellet ble oppdaget under en kontroll i Seljestad nylig. Der ble transporten stoppet og sjåføren utvist av landet.

NLF-direktør Geir A. Mo er bekymret for trafikksikkerheten. Mange utenlandske lastebilsjåfører har slett ikke riktig kompetanse til å føre tunge kjøretøy. Foto: NLF NLF-direktør Geir A. Mo er bekymret for trafikksikkerheten. Mange utenlandske lastebilsjåfører har slett ikke riktig kompetanse til å føre tunge kjøretøy. Foto: NLF

Ikke overrasket

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, har lenge satt dokumentforfalskning på agendaen og er ikke overrasket over Vegvesenets funn.

- Det er såre enkelt å skaffe seg falske førerkort. Da vi undersøkte dette for første gang i 2014, fant vi ut at det kostet 80 Euro å bestille et litauisk førerkort som vanskelig kan avsløres i kontroller. Det er liten tvil om at dette foregår jevnlig, og at enkelte utenlandske vogntogsjåfører i Norge slett ikke innehar riktig kompetanse til å føre tyngre kjøretøy, forteller Mo.

NLF-direktøren forteller videre at det ikke bare er selve kompetansen som det jukses med. Også kjøre- og hviletidsreglene kan omgås ved bruk av doble sjåførkort.

- Altfor mange tar ikke de pålagte hvilepausene, men setter heller inn et annet sjåførkort når arbeidsdagen egentlig skal være over. Da tror ferdskriveren at det er en ny sjåfør bak rattet, og dette er også det som vises på loggen ved kontroll. I realiteten har samme sjåfør kjørt både natt og dag, med en betraktelig høyere ulykkesrisiko.

Ved å benytte doble sjåførkort, kan ferdskriveren lures til å tro at det er to sjåfører på bilen i stedet for en. Foto: Stein Inge Stølen Ved å benytte doble sjåførkort, kan ferdskriveren lures til å tro at det er to sjåfører på bilen i stedet for en. Foto: Stein Inge Stølen

Etterlyser bedre dokumentkontroll

Seksjonsleder Thormod Gausdal i Statens vegvesen mener det burde være flere og bedre kontroller av dokumenter.

- Det er viktig at transportfirmaer som ansetter sjåfører gjør en grundig sjekk av førerkort og er sikker på at riktig kompetanse er på plass. Det skal selvsagt ikke være noe i veien for å ansette folk fra andre land, men vi vet at det er enkelt å kjøpe falske førerkort i utlandet, sier han.

Gausdal oppfordrer samtidig transportbedrifter om å ta kontakt med Statens vegvesen hvis de ønsker hjelp til å kontrollere førerkort og kompetanse. De tilbyr både veiledning over telefon og utfører besøk hos bedriftene ved ønske og behov.

- Jo flere sjåfører vi tar med falske førerkort, jo mer vet vi om hva vi skal se etter ved mistnake. Vi blir bedre på dette og vi har metoder som er effektive, sier Gausdal, og legger til at de også avslører falske førerkort i skranken på noen trafikkstasjoner.

Dokumenterte høyere ulykkesrisiko

TØI kunne tidligere i år avdekke at  utenlandske vogntog har 2-3 ganger høyere ulykkesrisiko enn norske. De pekte spesielt på manglende erfaring som en hovedårsak til de høyere ulykkestallene.

Les også: Litauiske førerkort kjøpes for 80 EURO