Takket være den revolusjonerende  Euro VI-motorteknologien er utslipp av nitrogenoksider, NOX og avgasspartikler (PM) redusert med over 90 prosent i forhold til tidligere generasjoner tunge kjøretøy. Euro VI-lastebiler har faktisk blitt så rene at de slipper ut langt mindre NOx enn selv de aller nyeste dieselpersonbilene, viser undersøkelser fra blant annet TØI.

Lastebileierne betaler for miljøgevinst fra egen lomme

Derfor har NLF arbeidet for å synliggjøre denne miljøeffekten, noe som blant annet har resultert i at Euro VI-lastebiler vil bli avgiftsbelagt på l ik linje med ladbare hybridbiler i den kommende bompengepakken til Oslopakke 3. På dager med høy luftforurensing vil lastebiler utstyrt med Euro VI-teknologi faktisk bidra til å rense skitten luft og gjøre bymiljøet bedre for mennesker med luftveisplager.

Og selv om teknologien ikke er billig, gjerne mellom 50 000 og 100 000 kroner dyrere per kjøretøy, velger mange lastebileiere å øke utskiftningstakten av kjøretøyparken for å bli med på det grønne skiftet. Da tallene fra NLFs siste Euroklasse-undersøkelse forelå, lot vi oss likevel imponere over resultatene:

Kilde: NLFs Euroklasse-undersøkelse 2016 Kilde: NLFs Euroklasse-undersøkelse 2016

Høyest andel i Sogn og Fjordane

Medlemmer av Norges Lastebileier-Forbund har økt andelen Euro VI-kjøretøy fra tilnærmet null i 2013 til hele 40 prosent i 2016. Samtidig står denne andelen for hele 48 prosent av det totale antallet kjørte kilometer. Euro V-lastebiler står for 42 prosent, mens de øvrige 10 prosentene foretas med eldre Euroklasser.

Samtidig ser vi at det i enkelte fylker er en enda høyere andel av Euro VI-lastebiler enn gjennomsnittet, både når det kommer til antallet kjøretøy og antallet kjørte kilometer. Best av alle fylker er Sogn og Fjordane, hvor hele 64 prosent av NLF-medlemmenes kjørte kilometer foretas med Euro VI-lastebiler.

Kilde: NLFs Euroklasse-undersøkelse 2016 Kilde: NLFs Euroklasse-undersøkelse 2016

Les også: 10 ting du ikke visste om norske lastebiler