I 1996 var produsenter av nyttekjøretøy allerede underlagt strenge miljøkrav. Euro II-standarden som ble innført oktober 1996 dikterte at en ikke måtte slippe ut mer en 7,0 gram NOx per kilowatt-time, samt maksimalt 0,15 gram partiler per kilowatt-time.

Her er bilene som ble brukt i testen - en Mercedes SK 1844 fra 1996, en Mercedes Actros 1846 fra 2003 og en Mercedes Actros 1845 fra 2016. Foto: Mercedes-Benz Her er bilene som ble brukt i testen - en Mercedes SK 1844 fra 1996, en Mercedes Actros 1846 fra 2003 og en Mercedes Actros 1845 fra 2016. Foto: Mercedes-Benz

Målinger utført av DEKRA

Dette er hårreisende høye tall i dag, men på den tiden slet faktisk de fleste med å imøtekomme disse kravene. Helt siden 1992, da den første Eurostandarden ble innført (Euro I), har det gått kast i kast med stadig strengere grensverdier som produsentene har måttet strekke seg etter. Nå har Mercedes-Benz gjort et tilbakeblikk på 20 års utvikling. I den sammenhengen fikk de med seg den uavhengige kontrollinstansen DEKRA på en omfattende undersøkelse av utviklingen innen forbruk og utslipp.

Kjøretøyene benyttet i testen var en 1996-modell Mercedes SK 1844 av Euro II-standard, en Mercedes Actros 1846 fra 2003 av Euro III-standard og en splitter ny Mercedes Actros 1845 av Euro VI-standard. At det ville være stor forskjell i utslipp av klimagasser som NOx og partikler kom ikke som noen overraskelse. Euro VI-lastebiler og -busser er utstyrt med et rensesystem av en helt annen klasse enn samtlige andre kjøretøy, både eksisterende og tidligere.

Grafen viser utslippskrav innført fra 1990 og frem til i dag. Grafen viser utslippskrav innført fra 1990 og frem til i dag.

22 prosent lavere dieselforbruk

Det som derimot var mer overraskende, var driftseffektiviteten. Forbruket ved Euro VI-lastebilen var hele 22 prosent lavere enn ved Euro II-lastebilen. Dette ble verifisert gjennom totalt seks overvåkede kjørerunder, hver på 256 kilometer, med forskjellige sjåfører. Et gjennomsnitt ble deretter kalkulert. Det viste at 1996-modellen hadde et gjennomsnittlig forbruk på 4,08 liter per mil, mens 2016-modellen bare brukte 3,18 liter per mil.

Hvis en tar utgangspunkt i en årlig kjørelengde på 100 000 kilometer, utgjør denne forskjellen hele 9 000 liter på ett år. Gitt en dieselpris på 10 kroner literen gir dette en besparelse på 90 000 kroner. Men en trenger ikke ha 20 år gammel lastebil for å tjene på å skifte den ut: Målinger av 2003-modellen ga et forbruk på 3,74 liter per mil. Sammenlignet med 2016-modellen vil den altså bruke 5 600 liter mer per 100 000 kilometer.

Testsjåførene fikk ned forbruket til 3,18 liter per mil på 2016-modellen. Det er 22 prosent lavere enn ved 1996-modellen. Foto: Mercedes-Benz Testsjåførene fikk ned forbruket til 3,18 liter per mil på 2016-modellen. Det er 22 prosent lavere enn ved 1996-modellen. Foto: Mercedes-Benz

Ikke overrasket

- Dette er tall vi ser igjen hos våre medlemmer som bytter ut lastebilene med nyere kjøretøy. Det som kanskje ikke kommer like godt frem i denne testen, er potensialet som ligger i sjåføren. Gjennom endringer i kjøremønster og adferd er det mulig å kutte forbruket ytterligere, forteller Jens Olaf Rud, prosjektleder i NLF. Han leder holdningsprogrammet På riktig side, hvor bedrifter og sjåfører blir kurset i økonomisk og trafikksikker kjøring.

- Bedrifter som deltar i På riktig side sparer enorme summer, ikke bare gjennom lavere drivstoffkostnader, men også gjennom lavere forsikringspremier som følge av færre uhell. Dette er et tilbud som alle NLF-bedrifter kan benytte seg av. Her er det store penger å tjene, forteller Rud.

Her kan du lese mer om På riktig side

Jens Olaf Rud er prosjektleder i NLF og driver holdningsprogrammet På riktig side. Foto: Stig Odenrud Jens Olaf Rud er prosjektleder i NLF og driver holdningsprogrammet På riktig side. Foto: Stig Odenrud

Har spart 50 millioner tonn CO2 siden 1996

Mercedes-Benz anslår at utviklingen på lastebilfronten har ført til en drastisk reduksjon i CO2-utslippet. Ved å kalkulere antallet Mercedes-lastebiler solgt siden 1996, regner de med at utslippet er kuttet med minst 50 millioner tonn CO2.

En fersk Euroklasse-undersøkelse viste at NLF-medlemmer nå hovedsakelig benytter seg av Euro VI-lastebiler. Utskiftningen har tatt mindre enn tre år, og ved å gjøre framskrivninger basert på dagens tall kan en anta at 9 av 10 kjørte lastebilkilometer i 2020 vil bli utført av Euro VI-kjøretøy.

Les også: Lastebilen er renere enn du tror