Vi bidrar til

• At fartsgrensene overholdes

• At sjåførene får en bedre hverdag

• At næringen får et bedre omdømme

• Færre ulykker

Hvem kan delta i På riktig side?

• Alle bedrifter og bileiere som er medlemmer av NLF eller kunder hos If

• Bedrifter som ikke er medlemmer av NLF eller kunde hos If er også velkommen til å delta

Hvorfor På riktig side?

• Redusere antall ulykker hvor tyngre kjøretøy er involvert

• Forbedre omdømmet for norske lastebiler

• Vise samfunnsansvar

• Være pådriver for at transportkjøper ser de som deltar i På riktig side tar samfunnsansvar

Hva er bedriftens bidrag til På riktig side?

• Tegne en trafikksikkerhetsavtale mellom bedriften og NLF, og mellom bedriften og ansatte

• De ansatte oppdateres på avtalte målekriterier 

• Transportmateriellet profileres med prosjektets logo godt synlig for andre medtrafikanter

Hva er bedriftens gevinst av På riktig side?

• Redusere kostnader - bedre lønnsomhet

• Lavere sykefravær - bedre arbeidsmiljø

• Færre skader og ulykker 

• Engasjere ansatte til å sikre egen arbeidsplass gjennom økt bevissthet på trafikksikkerhet, godt omdømme og god økonomi i bedriften

• If-kunder oppnår sikkerhetsrabatt når angitte kriterier er oppfylt av bil-teknisk og kompetansehevende tiltak

Hva er de ansattes gevinst av På riktig side?

• Mindre stress - bedre hverdag

• Tryggheten ved å arbeide for en bedriftseier som jobber aktivt med trafikksikkerhet og omdømme for den norske lastebilen

• Deltagelse i de opplæringstiltak som bedriften produserer i samarbeid med NLF

• Er med og tar samfunnsansvar

PaaRiktigSideSitat PaaRiktigSideSitat

Hva får samfunnet ut av På riktig side?

• En norsk transportnæring som vil være best i klassen

• En næring som tenker miljø

• En næring som har omtanke for samfunnet

• En næring som skaper arbeidsplasser i lokalsamfunnet

• Færre ulykker hvor lastebilen er involvert

Medlemsbedrifter per 31.august 2016. Trykk her