- Kampanjen «Se og bli sett» er ment som et bidrag til å øke forståelsen av hvordan myke trafikanter kan samarbeide med lastebilene i bymiljøer. Vi ønsker å rette søkelyset mot syklister, både ungdommer og voksne. Med dagens høye tempo i trafikken, er det viktig at så mange som mulig blir mer bevisste på de risikoer som finnes og hva man bør tenke på for å unngå ulykker og farlige situasjoner, uttaler Volvo Trucks sikkerhetssjef Carl Johan Almqvist i en pressemelding.

Carl Johan Almqvist, sjef for trafikk- og produktsikkerhet hos Volvo Trucks. Foto: Volvo Carl Johan Almqvist, sjef for trafikk- og produktsikkerhet hos Volvo Trucks. Foto: Volvo

Utfordrende trafikantgruppe

Syklister kan være vanskelige å se i trafikkbildet. «Se og bli sett» fokuserer, som navnet tilsier, på hvor viktig det er å være obs på trafikken rundt seg og gjøre seg synlig for lastebilsjåføren. Strategisk plassering i forhold til kjøretøyets blindsoner er en del av dette.

Et samarbeid må til

- For å minimere risikoen for trafikkulykker utruster vi våre lastebiler med flere intelligente sikkerhetssystemer og utdanner sjåførene i sikker kjøring. Men den menneskelige faktoren er likevel av avgjørende betydning i de fleste trafikkulykker og det blir viktig å øke forståelsen av sikkerhet i trafikken hos alle trafikanter, sier Carl Johan Almqvist.

«Se og bli sett» eller «See and been seen» som den heter på engelsk - er laget for å kunne brukes i undervisning på skolene for aldersgruppene 12 år og oppover. Den egner seg også for organisasjoner som jobber med voksne som målgruppe, opplyser Volvo. Opplæringspakken inneholder ferdig materiale med presentasjon og filmer, samt praktiske øvelser i hvordan man gjennomfører en øvelse utendørs med en lastebil.

Les mer om «Se og bli sett» her!

Prosjektleder Jens Olaf Rud i NLF er svært positiv til Volvos nye prosjekt. Foto: Stein Inge Stølen Prosjektleder Jens Olaf Rud i NLF er svært positiv til Volvos nye prosjekt. Foto: Stein Inge Stølen

- Et godt bidrag

NLFs prosjektleder Jens Olaf Rud synes dette er et svært positivt bidrag til trafikksikkerheten. Rud leder holdningsprogrammet På riktig side, hvor lastebilsjåfører og bedrifter kurses i sunne trafikkholdninger.

- Syklister er en trafikantgruppe vi i NLF kan bli flinkere å nå ut til. Vi kurser allerede barn i første til tredje klassetrinn gjennom prosjektet Venner på veien, men mange av disse begynner gjerne ikke å sykle i trafikken før senere. Derfor kan dette være et svært godt supplement.

Her får du vite mer om:

På riktig side

Venner på veien