- Trafikksikkerhetsarbeidet virker, det er det ingen tvil om. Det er spesielt positivt å se at nedgangen blant drepte i ulykker med tunge kjøretøy er drastisk redusert på få år, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Han kan glede seg over tall fra SSB som viser at antallet drepte i ulykker med tunge kjøretøy per november 2017 er 30 prosent lavere enn på samme tid i 2016. Og selv om antallet drepte i trafikken totalt sett økte fra 2015 til 2016, har det aldri vært registrert færre antall drepte i ulykker med tunge kjøretøy som i fjor. 

- Nå ser det altså ut som vi slår den rekorden. Det blir i så fall andre gang på rad, og det fjerde året med reduksjon i antall drepte, sier Mo.

Redusert til en tredjedel på 10 år

En skal ikke langt tilbake i tid før bildet så langt dystrere ut.

- I 2007 registrerte vi hele 37 omkomne i ulykker med tunge kjøretøy. Nå er dette antallet redusert til bare en tredjedel. Fortsatt det altfor mange, og arbeidet for å nå nullvisjonen er mer relevant enn noen gang, understreker Mo.

Han oppfordrer alle til å tenke på medtrafikantene og ta det ekstra rolig i juletrafikken.

- Dessverre er desember historisk sett en måned hvor svært mange havner i trafikkulykker. Stress, dårlig føre og flere uerfarne trafikanter på vegene er en dårlig kombinasjon. Derfor er det spesielt viktig å vise hensyn og trekke pusten en ekstra gang nå i juletrafikken, avslutter NLF-direktøren.

Les også: Venter på den store ulykken