Kontrolleder Jo Kjetil Strand i Statens vegvesen Hordaland har sett en urovekkende trend ved kontrollene langs E39. Det er nå mer vanlig enn uvanlig at utenlandske lastebiler prøver å sno seg unna ved å kjøre forbi. Ved 18 av totalt 30 storbilkontroller Statens vegvesen har hatt på Stord i Hordaland i år, har én eller flere lastebiler forsøkt dette.

– På det meste dreier det seg om sju-åtte vogntog i løpet av en dag. Det er et stort problem at så mange snor seg unna kontroll, sier Strand til NRK.

Han forteller om en klar tendens: Bak rattet på åtte av ti vogntog som stikker av, sitter utenlandske sjåfører.

Kontrolleder Bjørn Uno Rogneby opplever daglig at utenlandske vogntog forsøker å stikke av fra storbilkontroller. Foto: Stein Inge Stølen Kontrolleder Bjørn Uno Rogneby opplever daglig at utenlandske vogntog forsøker å stikke av fra storbilkontroller. Foto: Stein Inge Stølen

Jessheim: En til to hver dag

Tendensen bekreftes av kollega Bjørn Uno Rogneby, kontrolleder ved Jessheim kontrollstasjon.

- Vi har ingen offisielle tall, men vi ser at en til to prøver å stikke av hver dag vi har kontroll. Vi greier å hente inn de fleste som gjør dette, men naturligvis ikke alle.

Han forteller at de som kjører forbi som oftest har noe å skjule.

- Det kan være overlast, juks med kjøre- og hviletid, dokumentforfalskninger eller promillekjøring.

Når dette skiltet lyser, skal alle tunge kjøretøy sluses gjennom kontrollstasjonen. Noen velger imidlertid å snike seg unna. Foto: Stein Inge Stølen Når dette skiltet lyser, skal alle tunge kjøretøy sluses gjennom kontrollstasjonen. Noen velger imidlertid å snike seg unna. Foto: Stein Inge Stølen

- På tide med realitetsorientering

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, håper myndighetene tar inn over seg denne tendensen.

- Det er dessverre slik at det for mange useriøse aktører kan lønne seg å bryte reglene. Når en kontrolleder i Statens vegvesen går ut med et slikt varsel, bør det gå noen varsellamper i Vegdirektoratet. Her er mørketallene store, og det er på tide å skjerpe inn mekanismene.

Geir A. Mo er ikke overrasket over at flere utenlandske stikker av fra kontroller enn norske. Foto: Stein Inge Stølen Geir A. Mo er ikke overrasket over at flere utenlandske stikker av fra kontroller enn norske. Foto: Stein Inge Stølen

Kan ikke lenger benytte hjullås

Mo ønsker at sanksjonsmulighetene mot useriøse aktører styrkes.

- Den eneste måten å hindre at trafikkfarlige, miljøskadelige vogntog ruller på norske veier, er å ta i bruk virkemidler som svir. Dessverre ser vi at utviklingen nå går i motsatt retning.

NLF-direktøren viser til at Statens vegvesen ikke lenger har myndighet til å benytte hjullås i de typiske tilfellene hvor dette ville vært effektivt. Dette ble klart i et rundskriv fra Samferdselsdepartementet tidligere i år, som følge av en EU-dom i Ungarn.  

- Vi må i det minste sørge for at kontrollørene har de verktøyene de trenger for å ivareta trafikksikkerheten på best mulig måte.

Les også: Krever endring i Statens vegvesens statistikkrutiner