AdBlue-manipulering er ikke bare ulovlig og svært miljøskadelig. Enkle regnestykker viser at det også er svært lite lønnsomt sett opp mot den faktiske besparelsen, og det utsetter lastebilens renseanlegg for unødvendig slitasje med kostbare reparasjoner som en klar risiko. Disse reparasjonene kan fort beløpe seg til sekssifrede summer, som slett ikke dekkes av verken garantier eller forsikringer.

Den tyske foreningen Camion Pro hevder at så mange som 20% av østeuropeiske transportører manipulerer AdBlue-systemet. Målinger utført i felten viser at manipulerte Euro V- og Euro VI-lastebiler i realiteten slipper ut partikler på nivå med Euro II- og Euro III-lastebiler - omtrent 10 ganger så mye som grenseverdiene.

Ønsker utslippsmålinger ved kontrollstasjonene

- I Øst-Europa kan det tenkes at kostnaden på AdBlue fort kan utgjøre forskjellen mellom profitt og konkurs, spesielt når en opererer på det nordiske transportmarkedet med høyere kostnader knyttet til drivstoff, kost og losji. Samtidig er det fullstendig uakseptabelt at det kommer utenlandske lastebiler med Euro VI-merking til landet som i realiteten forurenser som ei 20 år gammel utrangert lørje, forteller NLF-direktør Geir A. Mo. Han oppfordrer nå til aktiv kontroll av AdBlue-systemer og innførsel av utslippsmålinger ute på kontrollstasjonene, både ved norske og utenlandske transportører.

AdBlue er et viktig tilsetningsstoff som bidrar til å redusere partikkelutslippet på moderne lastebiler. Uten AdBlue fungerer ikke renseanlegget optimalt. Arkivfoto: Johnny Syversen / Circle K AdBlue er et viktig tilsetningsstoff som bidrar til å redusere partikkelutslippet på moderne lastebiler. Uten AdBlue fungerer ikke renseanlegget optimalt. Arkivfoto: Johnny Syversen / Circle K

Sorte får også i Norge

NLF har mottatt anonyme tips fra verksteder som har avdekket manipuleringsforsøk også blant norske transportører. Så langt er det bare snakk om enkelttilfeller - NLF har ingen grunn til å mistenke et større omfang basert på den informasjonen en sitter på i dag. Det er derimot flere norske tuningselskaper som åpent tilbyr tjenester som eliminerer AdBlue-forbruk på lastebiler, gjennom å montere såkalte emulatorer.

- Dette er selvfølgelig ulovlig, og i de tilfellene hvor leverandøren ikke tydelig oppgir at dette er lovstridig, har Vegdirektoratet signalisert at disse kan bli gjort medansvarlige i erstatnings- og straffespørsmål, forteller Mo.

NLF-direktør Geir A. Mo tror de fleste lastebileiere har grunnleggende matematikk-kunnskaper. Foto: NLF NLF-direktør Geir A. Mo tror de fleste lastebileiere har grunnleggende matematikk-kunnskaper. Foto: NLF

Vil aldri lønne seg

En trenger heller ikke være rakettforsker for å skjønne at vinninga fort går opp i spinninga, ikke bare miljømessig, men også økonomisk.

Yara oppgir et gjennomsnittlig AdBlue-forbruk på rundt 5 liter per 100 liter diesel. Med Circle Ks listepris på 6,25 kr per liter eks. mva utgjør AdBlue-kostnaden omtrent 31 øre per liter diesel.

De fleste tilbyderne av slike tjenester opererer i prisområdet rundt 10 000 kroner for å eliminere AdBlue-forbruket fra lastebiler. For å tjene inn denne ”investeringen” må en derfor spare minst 1 600 liter AdBlue, noe som utgjør langt mer enn et års gjennomsnittsforbruk for en norsk lastebil. Det første året er altså AdBlue-manipulering et rent tapsprosjekt, og da har en ikke engang snakket om risikoen ved å utsette renseanlegget for unødvendig slitasje.

- Hvis et Euro VI-renseanlegg skulle bryte sammen på grunn av AdBlue-manipulering, koster det enorme summer å reparere. Og det kan du bare glemme å ta på verken forsikring eller garanti, forteller NLF-direktøren.

Her avdekker tysk politi AdBlue-manipulering på et østeuropeisk vogntog. Foto: Foto: ZDF/Christian Bock Her avdekker tysk politi AdBlue-manipulering på et østeuropeisk vogntog. Foto: Foto: ZDF/Christian Bock

Få penger for å spare penger

Det er altså ikke de skarpeste knivene i skuffen som prøver lykken med AdBlue-manipulering. Men hvis en virkelig er ute etter å redusere kostnadene i bedriften, finnes det langt bedre løsninger som også kommer miljøet til gode.

- Enkle grep som å redusere tomgangskjøring og bruke flåtestyringsprogrammer til å redusere drivstoff-forbruket har en enorm effekt på bunnlinjen. I tillegg kan en få midler fra Enova for å innføre energibesparende tiltak, forteller Mo, og legger til:

- Valget er ikke så vanskelig - enten kan du få penger fra staten for å spare kostnader og redusere miljøpåvirkningen, eller så kan du sparke bein både på deg selv og andre ved å drive miljøsvindel. Våre medlemmer velger det første.

Les også:  Farlig effektlek