- Her er det bare å berømme danskene for deres handlekraft og evne til å møte utfordringen med miljøkriminalitet i transportnæringen, sier NLF-direktør Geir A. Mo, og legger til:

- Samtidig er det jo et skudd for baugen for norske myndigheter at den danske loven kommer etter en studietur til Svinesund. Det sier seg selv at vi for lengst burde ha innført lignende bøtesatser her hjemme. Vi er gode på å avdekke AdBlue-manipulering, men hva hjelper det når vi bare skriver ut en mangellapp og ønsker de god tur videre?

Les bakgrunnen: Flere miljøsvindlere avdekkes etter NLF-varsel

Fagleder i Statens vegvesen på Svinesund Øyvind Grotterød avdekker jevnlig miljøsvindlere. Foto: Stein Inge Stølen Fagleder i Statens vegvesen på Svinesund Øyvind Grotterød avdekker jevnlig miljøsvindlere. Foto: Stein Inge Stølen

Sanksjoner i Danmark kommer Norge til gode

Fagleder i Statens vegvesen på Svinesund Øyvind Grotterød bekrefter at dansk politi deltok på AdBlue-kontroller tidligere i år.

- Vi hadde besøk fra Danmark i to dager. Vi utvekslet nyttig kunnskap og viste hvordan vi arbeider for å påvise manipulering. På et tidspunkt avdekket vi miljøsvindlere annethvert minutt. Dette bidro til å styrke de danske kontrollrutinene.Han understreker at sterkere sanksjoner i Danmark vil få god effekt også i Norge, siden mange av lastebilene hvor rensesystemene manipuleres kjører over hele Skandinavia.- Vi er svært glade for samarbeidet vi har med dansk politi. Det er helt essensielt for å oppnå gode resultater, forteller Grotterød.

Slik blir de danske bøtesatsene:

Krever lovendring også i Norge

- Vi har tidligere fått signaler fra Vegdirektoratet om at de ønsker å innføre straffegebyrer også her. Det er på høy tid og vi avventer tilbakemelding rundt denne prosessen. Nå bør myndighetene benytte det danske lovforslaget som mal og utarbeide et tilsvarende norsk forslag så fort som mulig, avslutter Mo.

NLF-direktør Geir A. Mo vil ha minst like strenge bøter i Norge. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo vil ha minst like strenge bøter i Norge. Foto: Stein Inge Stølen

Her finner du det danske lovforslaget (PDF)

Les også:  20% av øst-europeerne svindler med AdBlue