I perioden fra 1. januar 2013 til 11. november 2015 var det totalt 3410 utrykninger i forbindelse med berging av tyngre kjøretøyer i Norge. Av disse var 747 – eller rundt 22 prosent – utenlandske lastebiler, og da i første rekke EU-trailere. Av 1781 hendelser i glatte bakker hvor bilene fikk hjulspinn og stoppet var 590, eller 33 prosent, utenlandske lastebiler. Men siden utenlandske lastebiler i Norge bare står for rundt 6 prosent av innenlandsk transport i Norge er utenlandske lastebiler overrepresenterte.

Tall fra Assistancekåren i Sverige tegner samme bilde som de norske tallene, men viser i tillegg at antall ulykker med tunge kjøretøy øker med to til tre ganger på glatt føre. Samtidig viser data fra TØI at EU-trailere har tre ganger så stor risiko for å være innblandet i ulykker med personskade i Nord-Norge og på Vestlandet som lastebiler registrert i Skandinavia.

- Vår forskning viser at EU-trailere med korte trekkvogner utgjør en betydelig trafikkfare, sier Johan Granlund som er teknisk sjef for vegteknikk ved WSP i Sverige. Foto: Per Thomson / WSP - Vår forskning viser at EU-trailere med korte trekkvogner utgjør en betydelig trafikkfare, sier Johan Granlund som er teknisk sjef for vegteknikk ved WSP i Sverige. Foto: Per Thomson / WSP

Modulvogntog er sikrere

I den tidligere omtalte Granlund-rapporten peker forfatterne på tallmateriale som viser at mens lastebiler registrert i nordiske land ikke har noen store forskjeller i antall ulykker på sommer- eller vinterstid, er faren for ulykker der EU-vogntog er innblandet betydelig større.

Samtidig konkluderer rapporten med at vogntog i Sverige som har en lengde mellom 12 og 18,75 meter har en ulykkesfrekvens som er 27 prosent høyere per kilometer enn vogntog som er over 18,75 meter lange.

- Det er helt åpenbart at lengre vogntog, som for eksempel modulvogntog, gir en lavere ulykkesfrekvens per kilometer enn EU-vogntog som måler 16,5 meter, sier Granlund.

- Dette gjelder også når vi ser på ulykkene når vi har normert dem til tonn ganger kilometer. Med en slik tilnærming er fortsatt ulykkesfrekvensen for modulvogntog på 25,25 meter mer enn 50 prosent bedre enn for EU-vogntog. Isolerer vi kjøretøyskonstruksjonen og ser på den alene er det en tydelig kvalifisert ulykkesrisiko i disse vogntogene fra EU med kort akselavstand på trekkvogna, forklarer Granlund.

Les også: EU-trailere: - En betydelig trafikkfare