Fremtiden er nærmere enn mange tror - det er det i alle fall mange nordlendinger som vil merke den kommende vinteren.

- Autonome og sammenkoblede kjøretøy kan gi oss bedre trafikksikkerhet, bedre utnyttelse av veginfrastrukturen, reduserte transportkostnader og en mer miljøvennlig vegtrafikk. For å legge til rette for en slik utvikling, har vi i dag skrevet under felleserklæringer med Sverige og Finland om videre samarbeid og tilrettelegging for uttesting. Sammen med Finland har Norge et samarbeid om grensekryssende uttesting på E8. Vi tar sikte på å starte opp tidlig i 2018, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Målet er at det på sikt skal bli mulig å kvalitetssikre teknologien som benyttes av selvkjørende biler for bruk selv under de aller tøffeste og uoversiktlige forholdene.

Unike værforhold

E8 er en viktig veg for transport av fisk mellom Norge og Finland. På norsk side er deler av vegen smal, med utfordrende kurvatur. I kombinasjon med arktisk vær er derfor E8 godt egnet til å teste ut teknologi for selvkjørende biler under forhold som en ikkje finner enkelt på andre steder. E8 blir nå utstyrt med teknologi for å gjennomføre testing, med tentativ prosjektstart i januar 2018.

Det betyr altså at du midt i snøføyka midtvinters i Troms kan møte et kjøretøy hvor det ikke sitter noen bak rattet - og det i løpet av noen få måneder.

Les mer om selvkjørende lastebiler her