- Det er svært positivt at en blir flinkere på å luke ut verstingene. Det som er problematisk er at enkeltpersoner i Vegvesenet stadig går ut i media og sammenligner norske og utenlandske transportører basert på dette datagrunnlaget. Det må det bli fullstendig slutt på, understreker Mo. 

Flere kilder i Statens vegvesen har varslet NLF om forskjeller mellom det som fremlegges i kontrollstatistikkene og det som faktisk foregår ute på kontrollplassene. Resultatet er et datagrunnlag som ikke gjengir et korrekt bilde av verken norske eller internasjonale transportører som ferdes på vegene våre.

NLF-direktør Geir A. Mo vil ha slutt på Vegvesenets bruk av kontrollstatistikker i media. Foto: NLF NLF-direktør Geir A. Mo vil ha slutt på Vegvesenets bruk av kontrollstatistikker i media. Foto: NLF

Løpende vurdering

Tendensen bekreftes av overingeniør Dag Rykkje i Statens vegvesen, som er åpen på at det vinkes langt flere lastebiler inn på kontrollplasser enn det som fremgår i statistikkene. 

Under en kontrollsituasjon sluses alle tunge kjøretøy innom kontrollområdet. Deretter foretar inspektørene en løpende vurdering av hvilke kjøretøy som bør tas ut for grundig kontroll. Dette er basert på erfaring og er en viktig del av kontrollprosessen.

- En del feil på et vogntog blir avdekket bare ved å bruke syn og hørsel. Mange er også gjengangere som vi har inspisert tidligere og som vi vet vanligvis har ting på stell. Når helhetsvurderingen er positiv, slipper vi gjerne kjøretøyet videre uten grundigere kontroll, forteller overingeniør Dag Rykkje i Statens vegvesen. 

Overingeniør Dag Rykkje i Statens vegvesen er enig i at statistikkene ikke gir et riktig bilde av transportnæringen i sin helhet. Foto: Svein Ove Arnesen Overingeniør Dag Rykkje i Statens vegvesen er enig i at statistikkene ikke gir et riktig bilde av transportnæringen i sin helhet. Foto: Svein Ove Arnesen

Får hjelp av avansert teknologi

Men de kjøretøyene som kontrollørene kun undersøker på overflaten blir ikke ført opp i statistikkene. Og siden dette gjerne er de transportørene som har ting i orden, gir statistikken et svært skjevt bilde av tilstanden i transportnæringen.

- Kontrollørene får i dag hjelp av stadig mer avansert teknologi som skiltgjenkjenning og varmesensorer. Dette gjør at utsilingsprosessen blir bedre og bedre, forteller Rykkje. 

I praksis betyr dette at stadig flere av de ryddige transportørene siles ut og slippes videre etter en overflatisk sjekk - og stadig flere av de useriøse blir tatt ut for grundig kontroll. Derfor vil datagrunnlaget ikke si noen ting om tilstanden på den norske transportnæringen i sin helhet, bare de kjøretøyene som kontrollørene anser å ha et inspeksjonsbehov. 

Les også: Flere miljøsvindlere avdekkes etter NLF-varsel