Les bakgrunnen: 

Bring kan ha systematisk underbetalt kabotasjesjåfører i en årrekke

Når utenlandske selskaper utfører innenlands transport i Norge, såkalt kabotasje, skal sjåførene avlønnes etter norsk allmenngjort minstelønn og diett, samt være underlagt den norske arbeidsmiljøloven. Hvis disse vilkårene ikke oppfylles er transporten å anse som i strid med norske lover og regler.

Har aldri fått norsk minstelønn

Det internasjonale journalistnettverket Investigate Europe og Lastebil.no har snakket med et tosifret antall sjåfører ansatt i Brings datterselskap Bring Trucking, hvorav enkelte også har vært villige til å stille opp med fullt navn og bilde. Samtlige oppgir at Bring aldri har betalt norsk minstelønn. I stedet får de enkelte diettillegg som kompenserer for deler av lønnstapet, men langt ifra alt.

– Etter at alle utlegg er betalt sitter vi igjen med omtrent 1000 euro i måneden, forteller sjåførene Hunor Kelemen og Marian Bucur. Begge er ansatt i Bring Trucking og kjører regelmessig kabotasje i Norge. Marian har gjort dette i tre år, like lenge som den allmenngjorte minstelønnen har vært gjeldende. Under hele denne perioden har han fått lavere betalt enn reglene tilsier.

På Svinesund møter vi Hunor og Marians kollega Constantin Todoreanu. Han finner raskt frem notisblokken og skriver ned detaljene vi forteller om norske lønns- og arbeidsvilkår, for dette har han aldri blitt fortalt av arbeidsgiveren. Han opplyser at et høyt antall sjåfører kjører fast mellom Norge og Sverige, og at kabotasjeturene er en del av hverdagen.

– Etter at vi kommer inn fra Sverige og losser den inngående lasten, kjører vi nesten alltid tre kabotasjeoppdrag før vi returnerer. Men jeg får bare en fast sum i lønn per måned, uansett hvor mye kabotasje jeg kjører, sier Todoreanu.

Han forteller at de bruker Brings anlegg på Alnabru i Oslo og et tilsvarende anlegg i Torsvik utenfor Jönköping i Sverige som hovedbaser for virksomheten.

Dokumentasjon som Lastebil.no har fått tilgang til indikerer at sjåfører ansatt i Bring Trucking har blitt systematisk underbetalt over flere år. Foto: Stein Inge Stølen Dokumentasjon som Lastebil.no har fått tilgang til indikerer at sjåfører ansatt i Bring Trucking har blitt systematisk underbetalt over flere år. Foto: Stein Inge Stølen

Sjåfør: – Kjører bare i Norge og Sverige

Lastebil.no setter derfor kursen mot Jönköping og Brings anlegg i Torsvik. Der kommer vi i kontakt med sjåføren Gabriel Prisacaru. Den seksti år gamle rumeneren bidrar til å kaste ytterligere lys over arbeidssituasjonen som sjåførene i Bring Trucking lever under.

– Vi fraktes med buss enten til Oslo eller Jönköping og kjører bare mellom Norge og Sverige. Kabotasjeoppdragene er en stor del av hverdagen og alt styres direkte fra Bring i Norge. Vi mottar våre ordrer fra befraktere i Oslo og gjør som vi blir fortalt. Lastebilene er aldri ute av Skandinavia, de returnerer bare til Slovakia når det er tid for de årlige kontrollene. Vi er i praksis ansatt i Bring i Norge.

Han forteller videre at mange sjåfører den siste tiden har valgt å si opp sine stillinger i Bring Trucking på grunn av dårlige arbeids- og lønnsvilkår. Selv sier han at han er for gammel til å bytte jobb, og trives relativt greit til tross for manglende minstelønn.

– Jeg er veldig glad i Norge, så det passer meg fint å kjøre der slik jeg gjør nå.

Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge forsvarer eierskapet av Bring Trucking. Foto: Stein Inge Stølen / TV2 Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge forsvarer eierskapet av Bring Trucking. Foto: Stein Inge Stølen / TV2

Posten/Bring: Misfornøyde sjåfører kan finne et annet sted å jobbe

Da pressesjefen i Posten Norge ble intervjuet av TV2-nyhetene i forrige uke, forsvarte han Bring Truckings praksis på alle kanter. Selv da han ble konfrontert med sjåførenes egne beskrivelser av dårlige lønns- og arbeidsforhold:

– I Europa mangler det 250 000 sjåfører. Dersom man ønsker å jobbe et annet sted, så finnes det masse jobber å ta av, fortalte John Eckhoff.

Les også: Dette er transportkjøpers ansvar