Danske myndigheter har fått støtte av generaladvokaten i EU-domstolen etter at det ble kjent at Europakommisjonen har gått til sak mot Danmark over tolkning av reglene for kabotasje.

Dersom generaladvokaten vinner frem med sitt forslag til løsning betyr nemlig det at Danmark får medhold i en sak de lenge har kjempet mot EU om. Ifølge generaladvokat Evgeni Tanchev regulerer ikke EU-retten spørsmålet om hvorvidt et kabotasjeoppdrag kan ha flere lastesteder og flere lossesteder. Han mener derfor at de danske reglene reguleres av de generelle EU-rettslige prinsippene og da i særdeleshet av proporsjonalitetsprinsippet. Tanchevs vurdering er derfor at de danske reglene om kabotasje er egnet til å oppfylle EU-regelverkets mål for kabotasjeoppdrag, samtidig som de ikke går lengre enn hva som er nødvendig for å oppnå formålet med regelverket.

Stått imot

- Det er veldig bra at danske myndigheter har stått mot EU i denne saken, sier direktør i DTL- Danske Vognmænd, Erik Østergaard.

Han er takknemlig for støtten de nå har fått av generaladvokaten.

- Enn så lenge er det snakk om en innstilling fra generaladvokaten i EU, men det er sjeldent at EU-domstolen endrer på innstillingene som kommer fra generaladvokaten i saker som dette, sier Østergaard.

Erik Østergaard, direktør i DTL, er fornøyd med uttalelsen fra generaladvokaten. Her sammen med EUs transportkomissær Violeta Bulc ved en tidligere anledning. Foto: John Larsen / DTL Erik Østergaard, direktør i DTL, er fornøyd med uttalelsen fra generaladvokaten. Her sammen med EUs transportkomissær Violeta Bulc ved en tidligere anledning. Foto: John Larsen / DTL

- Grenser for gjestfrihet

Dersom EU hadde vunnet frem ville det betydd at det ikke lenger ville vært noe tak på hvor mange ganger utenlandske sjåfører ville kunne lastet og losset på samme kabotasjetur.

- Skulle vi fulgt EUs måte å tolke reglene på, ville vi vært tvunget til å godta kabotasje satt i system – og det er grenser for gjestfriheten når kabotasje ikke blir unntaket men hovedregelen for internasjonal transport innenfor våre grenser, sier Østergaard.

- Må være enten eller

Dette er Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund helt enig i.

- Vi er veldig fornøyde med at generaladvokaten støtter Danmark i denne saken. Vår holdning er på linje med den man har i Danmark. Det må være enten eller, ikke både og. NLF har vært tydelig på dette i flere år, da enten/eller er det som vi tror best er i tråd med intensjonen om at kabotasje skal være midlertidig og ikke permanent. 

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og NLF-direktør Geir A. Mo ser øye til øye på problemstillingen rundt kabotasje og liberalisering av regelverket. Foto: Stein Inge Stølen Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og NLF-direktør Geir A. Mo ser øye til øye på problemstillingen rundt kabotasje og liberalisering av regelverket. Foto: Stein Inge Stølen

Liberalisering skremmer

Det er ikke bare i Danmark man bekymrer seg for kabotasje om dagen. Også den norske regjeringen er kritisk til de nye kabotasjereglene som kan bli vedtatt dersom EUs mobilitetspakke går gjennom.

I spørretimen på Stortinget i november uttalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at han er bekymret for de nye reglene dersom de blir vedtatt slik de nå står.

- Mobilitetspakken som EU-kommisjonen har lagt fram forslag om bekymrer meg, fordi den legger opp til det som vi oppfatter som en liberalisering av kabotasje, sa Solvik-Olsen.

Les også: - Norge er i ferd med å bli en fristat for regelbrudd