Det er ganske markant forskjell på reaksjonsformen til kvinner og menn. Kvinner synes det er moro at det er en ung jente som skal bistå dem, og spør undrende hvordan hun hadde havnet i denne bransjen, mens mannfolk tar en mer aktiv rolle og bistår gjerne i redningsprosessen.

Fikk hjelp av arbeidsgiveren
At det ble bilberging som ble yrkesvalget, er helt tilfeldig.

- Jeg hadde opprinnelig startet på et allmennfaglig studieløp, men forsto raskt at dette ikke var min «greie», forklarer Julianne.

Det var landslinjen i Alta som ble alternativet og etter VG2 fikk hun lærlingeplass i Tromsø. Som lærling med distribusjonskjøring i Tromsøregionen opplevde hun et havari med bilen hun kjørte, og fikk hjelp av Tromsø Assistanse. Det ble slengt en fleipete kommentar underveis at hun skulle heller jobbe med bilberging – og slik ble det.

Tromsø Assistanse tok kontakt med opplæringskontoret i Troms og fikk status som opplæringsbedrift. Overføringen av lærlingekontrakten ble gjennomført, og vips - så var Julianne havnet i bergerbransjen.

Julianne Brox trives godt sammen med kollegene i Tromsø Assistanse. Daglig leder Ronny Heim (til høyre) er godt fornøyd med den nye lærlingen. Foto: Frank Lauritz Jensen Julianne Brox trives godt sammen med kollegene i Tromsø Assistanse. Daglig leder Ronny Heim (til høyre) er godt fornøyd med den nye lærlingen. Foto: Frank Lauritz Jensen

Mange blir imponert
Når man treffer gutter ute på byen er det ikke sjelden at Julianne må opp med sjåførkortet. De nekter å tro på henne når hun forklarer at hun er bilberger - ofte må det bevismateriale til.

- De fleste tipper naturlig nok på tradisjonelle kvinneyrker, men blir tydelig imponert når de aksepterer fakta. Enkelte stiller spørsmål ved legningen min og tror tydeligvis at det er den maskuline kraften som er etterspurt i denne bransjen, sier Julianne.

Det viser seg derimot at enkelte personer som har vært innblandet i uhell har lettere for å dele følelsene med Julianne enn de øvrige ansatte på Tromsø Assistanse.

Tromsø Assistanse har i tillegg til ordinær bilberging og transport av kjøretøy enkelte oppdrag for namsmannen.

- Under disse oppdragene kan det oppstå situasjoner med tidligere eiere av kjøretøy og da kommer min bakgrunn som vekter til nytte. Litt erfaring og det faktum at jeg er en jente roer situasjonen i de fleste tilfeller, sier Julianne.

Mange må parkere fordommene når Julianne drar dem ut av uføret. Foto: Frank Lauritz Jensen Mange må parkere fordommene når Julianne drar dem ut av uføret. Foto: Frank Lauritz Jensen

Gamle kjønnsrollemønstre
- Jeg har verdens morsomste jobb, jeg gleder meg hver dag til å komme på arbeid. Det er stor variasjon i oppgavene og det blir derfor aldri kjedelig. Dette er en jobb som mange jenter kan utføre, men det er nok enda noen gamle kjønnsrollemønstre som må brytes ned før antallet jenter i bilbergingen øker, forklarer hun.

Daglig leder ved Tromsø Assistanse, Ronny Heim, er helt klar på at ansettelsen av Julianne har vært en berikelse for bedriften.

- Hennes påvirkning på miljøet er svært positiv og vi andre har nok endret adferden. Julianne er svært lærevillig og stiller ofte opp på oppdrag på tross av at hun ikke har vakt. Dette gjør at hun lærer mye og lærer fort. Det er ikke til å komme ifra at bilberging ofte er basert på erfaring og denne lærdommen tilegner man seg kun ved å være til stede under oppdrag.

- Det at Julianne tilhører den yngre generasjonen medfører også at mange av de hendelsene hvor hun bidrar blir publisert på sosiale medier. Effekten av dette ante ikke vi andre i bedriften betydningen av. Selskapet har fått mye publisitet, både fra TV og aviser som en direkte konsekvens av denne kommunikasjonen.

Les også: Kvinnelige sjåfører mer lønnsomme enn menn