- I dag er avisene fulle av oppslag med lastebiler, de fleste av de utenlandske, som står fast, fortalte Sverre Myrli (AP) under gårsdagens spørretime på Stortinget. Myrli er medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen og deltar jevnlig på NLFs politiske arrangementer.

- Etter mitt skjønn er dette et økende problem på norske veier. Det kontrolleres mye, men åpenbart ikke nok. Det må sterkere lut til. Hvorfor lar myndighetene dette skje, og hvorfor stoppes ikke disse vogntogene på grensen før de kan skape problemer i Norge?

Arild Grande (AP) stilte også spørsmål ved kontroll av lønns- og arbeidsvilkår ved utenlandske sjåfører. Foto: Skjermdump, Stortingets nett-TV Arild Grande (AP) stilte også spørsmål ved kontroll av lønns- og arbeidsvilkår ved utenlandske sjåfører. Foto: Skjermdump, Stortingets nett-TV

Lønns- og arbeidsvilkår og vegstandard

Kritikken ble støttet av Arild Grande (AP) i Arbeids- og sosialkomiteen og Ivar Odnes (SP) i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Grande tok også opp lønns- og arbeidsvilkår og poengterte at dette burde kontrolleres like strengt som øvrige krav ved utenlandske vogntog og sjåfører. Odnes tok også opp dårlig vegstandard som en faktor i den høyere ulykkesandelen ved utenlandske transportører i Norge.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kontret med at regjeringen har innført strengere regler til vinterdekk og økt kontrollene av vinterutstyr. Han la også til at han ønsket å innføre krav om bevis om vinterkompetanse, i tråd med NLFs forslag.

I tillegg ble temaet forhåndsbetalt bombrikke tatt opp, og Solvik-Olsen lovet nok en gang at dette skal komme på plass.

Les gårsdagens oppslag: - Dette harmonerer ikke i det hele tatt