Ved utførelse av innenlands transport med utenlandske kjøretøy, såkalt kabotasje, har sjåførene rett på norsk minstelønn og er underlagt norske regler knyttet til arbeidstid og arbeidsforhold. Disse reglene gjelder også ved kombinerte transporter hvor lastebiler overtar eller leverer gods fra/til tog i Norge.

For at lønnsforholdene skal kunne vurderes som lovlige, skal lønnslippene til sjåførene oppfylle enkelte punkter.

Her er Arbeidstilsynets krav:

  1. Lønnslipp(-er) må foreligge på enten norsk, svensk, dansk eller engelsk
  2. Lønnsslipp(-er) må vise beregningen av lønn for det arbeidet arbeidstaker(-e) har utført ved kabotasjeoppdrag i Norge
  3. Lønnslipp(-er) må spesifisere antall timer og timelønn for kabotasjeoppdrag i Norge
  4. Lønnsslipp(-er) må spesfisere ev. overtidstimer og overtidsbetaling

Ingen oppgir å ha fått norsk minstelønn

I arbeidet med å kartlegge forholdene rundt Bring Trucking, har journalistnettverket Investigate Europe og Lastebil.no snakket med et høyt antall sjåfører ansatt i selskapet. Mange av disse bekrefter å ha kjørt kabotasje, men ingen skal noensinne ha fått norsk minstelønn. Flere skal også ha benyttet Postens eget varslingssystem for å melde fra om sosial dumping, uten å ha fått svar.

Her kan du lese hva sjåførene selv sier.

Dette bekreftes når Lastebil.no får se lønnslipper for måneder hvor sjåfører kan dokumentere å ha kjørt kabotasje i Norge, for eksempel gjennom kjørelister og tachograf-utskrifter.

Denne lønnslippen er hentet fra en måned hvor sjåføren kan dokumentere å ha kjørt kabotasje. Hverken norsk minstelønn, antall timer kjørt i Norge eller total inntjening for kabotasjekjøringen er mulig å se, til tross for at dette er pålagt etter norsk lov. Foto: Stein Inge Stølen Denne lønnslippen er hentet fra en måned hvor sjåføren kan dokumentere å ha kjørt kabotasje. Hverken norsk minstelønn, antall timer kjørt i Norge eller total inntjening for kabotasjekjøringen er mulig å se, til tross for at dette er pålagt etter norsk lov. Foto: Stein Inge Stølen

Her er en annen lønnslipp som også er knyttet til flere kabotasjeoppdrag. For ordens skyld er punktene oversatt til norsk. Foto: Stein Inge Stølen Her er en annen lønnslipp som også er knyttet til flere kabotasjeoppdrag. For ordens skyld er punktene oversatt til norsk. Foto: Stein Inge Stølen

Må betale forsikring selv

For det første er lønnslippene utformet på slovakisk, et språk som hverken sjåførene eller norske kontrollører forstår. Dette bryter altså med Arbeidstilsynets første punkt. For det andre er det ikke mulig å se noen form for beregning av lønn for det arbeidet som er utført ved kabotasjeoppdragene. Det er heller ikke spesifisert hvor mange timer og hva eventuelt den norske minstelønnen er for denne kjøringen.

I tillegg ser man at sjåførene må dekke alle forsikringer selv, som trekkes fra grunnlønnen før utbetaling. De får altså mindre betalt enn kontraktene tilsier.

Posten/Bring: Utbetales som «bonus»

På e-post til Lastebil.no forteller pressesjef John Eckhoff at sjåførene får minstelønn, men at den utbetales som bonus (punktet som er oversatt til «andre godtgjørelser»). Dette er likevel ikke i henhold til Arbeidstilsynets krav til lønnslipp, hvor det tydelig oppgis at det skal spesifiseres antall timer og lønnsgrunnlag for kabotasjekjøringen. Flere andre kabotasjeaktører, deriblant Kreiss, har blitt forespeilet lignende krav og begynner nå å rette seg etter dette.

Eckhoff uttaler også følgende i et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad:

– Vi mener vår velkjente merkevare urettmessig er gjort til huggestabbe i en kamp for å endre europeisk transportbransje og regelverk. Kanskje må vi tåle det, men vi forventer at journalistene ikke sprer usannheter. Gjør vi feil, så er vi de første til å rette opp i det.

Pressesjefen mener det er bra at det settes søkelys på transportnæringens utfordringer, men at det ikke er Bring som er problemet.

– Snarere tvert imot: Med Bring Trucking er vi med på å høyne standarden i bransjen.

Les bakgrunnen:  Bring kan ha systematisk underbetalt kabotasjesjåfører i en årrekke