– Støtte fra en kollega kan bety forskjellen mellom å komme seg tilbake på vegen etter en ulykke eller ikke.  Og selv om tilbudet først og fremst tilbys NLFs medlemmer som en medlemsservice, hjelper kollegahjelperne også ikke-medlemmer, etter behov og mulighet, forteller Guttorm Tysnes, regionsjef i NLF Innlandet og leder av Kollegahjelpen.

I 2017 bisto kollegahjelpere ved hele 40 ulykker, nesten en hver eneste uke. 17 av disse var dødsulykker. I 2018 ser det ut til at kollegahjelperne får like mye å gjøre; senest forrige uke ble det utrykning til en møteulykke på Rv 4.

Les også: Ikke alle skader er synlige

Kollegahjelpen i NLF ble startet i 1995 og er en landsdekkende støtteordning for lastebileiere og -sjåfører, ledet av regionsjef Guttorm Tysnes. Foto: NLF-arkiv Kollegahjelpen i NLF ble startet i 1995 og er en landsdekkende støtteordning for lastebileiere og -sjåfører, ledet av regionsjef Guttorm Tysnes. Foto: NLF-arkiv

Kan få store psykiske plager

”Lastebilsjåføren kom fysisk uskadd fra hendelsen” er en setning som ofte kan høres eller leses når det har oppstått alvorlige sammenstøt mellom lette og tunge kjøretøy.

- Men ikke alle skader er synlige. Vår erfaring er at nesten alle blir rammet og får en psykisk reaksjon. Noen ganger er det mindre skader – tilsvarende et skrubbsår - der et plaster er nok. Ofte er det langt tøffere for yrkessjåføren, forklarer Tysnes.

- Det er vel så viktig å ta hånd om de som ikke har fysiske skader, for å unngå at de utvikler senvirkninger og reaksjoner. Noen sliter med å komme seg tilbake i arbeid og kan i verste fall få store psykiske plager. Målet med Kollegahjelpen er at sjåføren skal få et best mulig liv, og helst like bra som før ulykken.

Klar til utrykking i samtlige fylker

NLFs kollegahjelpere er fordelt slik at det finnes representanter i hvert eneste fylke. Det skal derfor være mulig å få rask oppfølging uansett hvor i landet en befinner seg.

Se fullstendig kart under:

Illustrasjon: Stein Inge Stølen Illustrasjon: Stein Inge Stølen

Ved behov for bistand fra Kollegahjelpen, ring:

415 44 400