Å miste førerkortet er enhver yrkessjåførs mareritt. Det er hele nøkkelen til å kunne utøve yrket og sikre levebrødet. Men hvert år får lastebilsjåfører over hele landet beskjed om de ikke lenger kan kjøre lastebil, enten ut i fra helsemessige årsaker eller som konsekvens av at de er innblandet i ulykker som medfører varig tap av førerkortet.

Et hjelpemiddel i en vanskelig fase

I over 40 år har IF og NLF samarbeidet om å gi medlemmene gode forsikringsordninger, og den siste nyvinningen er forsikringer som gir rett til erstatning ved varig tap av førerkort i klasse C og D på grunn av sykdom eller ulykke.

- Å miste førerkortet for en yrkessjåfør er alvorlig og kan få store økonomiske konsekvenser for den det gjelder. Denne forsikringen vil kunne hjelpe til i en vanskelig fase, sier Olav Viken i If.

Må ha kjørt i to år

For at forsikringen skal tre i kraft må man ha minst to års sammenhengende kjøreerfaring, men den er bygget opp slik at utbetalingen øker etter hvor mye kjøreerfaring man har.

- For sjåfører som har mellom to og seks års erfaring får man utbetalt en erstatning lik 2G, mens de som har over seks års kjøreerfaring får utbetalt 4G, forklarer Viken.

I dag utgjør 1G 93 634 kroner. Det betyr at en erfaren sjåfør kan få utbetalt flere hundre tusen kroner hvis lappen skulle ryke.

- Fra fylte 50 år trappes forsikringen ned med ti prosent. Utbetalingen er også fritatt inntektsskatt.

- Å miste førerkortet betyr at man blir stående uten inntekt. Denne forsikringen gir en ekstra trygghet om man skulle bli syk eller være innblandet i en ulykke som fører til varig tap av førerkort, sier Olav Viken i If. Foto: Stein Inge Stølen / If - Å miste førerkortet betyr at man blir stående uten inntekt. Denne forsikringen gir en ekstra trygghet om man skulle bli syk eller være innblandet i en ulykke som fører til varig tap av førerkort, sier Olav Viken i If. Foto: Stein Inge Stølen / If

Uten inntekt over natten

Viken mener forsikringen er viktig.

- Å miste førerkortet betyr også at man står uten inntekt. For mange skjer det nærmest over natten. Slik sett gir denne forsikringen en ekstra trygghet om man skulle være uheldig og miste førerretten grunnet sviktende helse, sier han.

For mer informasjon om If-forsikringer som NLF-medlem, ring 815 11 566 og spør etter din nærmeste NLF-spesialist i If.

Skreddersyr avtaler etter behov

Samarbeidet mellom If og NLF går langt tilbake. I dag kan selskapet tilby et komplett forsikringstilbud for transportbedrifter tilsluttet NLF med pris- og vilkårsfordeler.

- Vi har egne autoriserte NLF-spesialister som er spesialutdannet. De kjenner næringen og de kjenner forsikringsbehovene til medlemmene i NLF, sier Viken.

Blant forsikringene If kan levere og skreddersy til NLFs medlemmer er ulike skadeforsikringer, personforsikringer, helseforsikring, pensjonsforsikring, løyvegaranti for godstransport på vei og ulike private skadeforsikringer.

I tillegg har If, i samarbeid med NLF, et eget skadeutvalg og produktutvalg for NLF-medlemmer, i tillegg til If Aktiv Sikkerhet som er et skadeforebyggende program.

If har også et eget nummer for NLF-kunder – 21 49 71 69.

Les mer om If-fordeler som NLF-medlem her