NLF og If har vært avtalepartnere siden 1974. Forsikringsavtalen gir deg som NLF medlem en rekke fordeler.

Skadeforsikring
Når du velger If, velger du en samarbeidspartner som gir deg garanti for at du får riktige dekninger til en konkurransedyktig pris og de beste vilkår i markedet .

Noen fordeler for NLF medlemmer:

 • Egen NLF tariff som gir lavere pris
 • Utvidet avbruddstid – 63 dager
 • Ekstrautstyr, tilleggsutstyr, etc. utvidet til kr. 30.000,- 
 • Psykologisk førstehjelp. Gjelder for medlem, ansatte og nærmeste familie
 • Begrenset identifikasjon
 • Halv egenandel ved kaskoskader for lastebil som har 75% bonus
 • Transportansvar - tilbys bare til NLF medlemmer
 • If dekker trafikkansvar inntil kr. 20 mill
 • If gir tilbud om eget nettsted for dine forsikringer
 • If gir tilbud om skadeforebyggende program i samarbeid med NLF
 • If gir også rabatt til medlemmer som deltar i trafikksikkerhetsprosjektet På riktig side som kjøres i regi av NLF og If

Helseforsikring
Helseforsikring gir rask og enkel tilgang til behandling, slik at den ansatte kommer raskere tilbake på jobb. Forsikringen reduserer sykefraværet, og kommer både bedrift og ansatt til gode. Den gir også en stor trygghet for selvstendig næringsdrivende, som ved fravær fra jobben kan bety tap av både inntekter og kunder.

Viktig å vite om forsikringen:

 • ingen kostnadsbegrensning
 • ubegrenset ansvarstid i forsikringstiden
 • ingen egenandel
 • Behandling når det passer deg eller bedriften

Pensjonsforsikring
Fra 1. juni 2012 tilbyr også If pensjonsforsikringer for NLFs medlemsbedrifter. Innkjøpsavtalen omfatter den kollektive innskuddspensjonen (OPT) som bedriftene lovmessig må dekke for sine ansatte, og får navnet If Pensjon.

Ansatte får også gode rabatter på sine privat forsikringer i If, inntil 25 % rabatt (avhengig av antall og typer forsikringer)

 

Kontakt If

If har egne dedikerte rådgivere over hele landet som jobber spesielt med NLF avtalen. Ønsker du å få et tilbud fra If er du velkommen til å ringe 815 11 566, - fortell at du er NLF medlem og spør etter din nærmeste NLF- spesialist i If.

 

 

Du kan lese mer om avtalen og finne kontaktpersoner Her