Seksjonslederen er forundret over at flere tungbiler blir stoppet med juggel og vimpler som reduserer sikten til sjåføren. 1946 kjøretøy fikk kjøreforbud på grunn av dårlig sikt ut frontrute og speil.

- Det er en del førere som gjør hytta på vogntoget sitt litt for hjemmekoselig. De henger opp vimpler og juggel og monterer til og med bord for å få plass til forstyrrende elementer i frontruta. Dette må vi slå ned på. Blindsona til et tungt kjøretøy er stor nok som den er, sier Erik Wolff.

Flinkere til å ta de verste lastebilene

Kontrollresultatene avdekker stadig flere mangler på tunge kjøretøy. Det kommer derimot ikke av at næringen fusker med sikkerheten, men at kontrollinnsatsen blir mer og mer målrettet. Langt flere kjøretøy enn de som ender opp i statistikken har sluppet unna med en mindre grundig sjekk eller blitt vinket forbi en av vegvesenets kontrollstasjoner.

Til tross for dette er Wolff også bekymret for tilstanden på bremsene til flere av de kontrollerte kjøretøyene.

- 228 kjøretøy hadde så dårlige bremser at de ikke fikk kjøre videre før de hadde utbedret manglene. I åtte av tilfellene var bremsene så dårlige at vi gikk til anmeldelse av føreren. Tunge kjøretøy med dårlige bremser er rene dødsfellene ute i trafikken. Disse er det viktig å få fjernet fra vegen, sier Wolff.

Statens vegvesens kontrollører blir stadig flinkere til å luke ut verstingene i trafikken. Bildet er tatt fra en kontroll på Støkken tidligere i januar. Foto: Stein Inge Stølen Statens vegvesens kontrollører blir stadig flinkere til å luke ut verstingene i trafikken. Bildet er tatt fra en kontroll på Støkken tidligere i januar. Foto: Stein Inge Stølen

Mye overlast, bedre dekk og kjettinger

I tillegg til dårlig sikt var overlast og dårlig lastsikring hovedgrunnene for kjøreforbud:

• Overlast – 2362 kjøretøy
• Dårlig lastsikring – 1905 kjøretøy

- Selv om de fleste vi stopper har alt i orden, så er disse tallene skremmende høye, sier Wolff.

- Det mest positive er at tilstanden på dekk og kjettinger har blitt mye bedre de siste årene. For få år siden fikk nesten en tredjedel av de vi stoppet kjøreforbud på grunn av dette. Her har det skjedd vesentlige forbedringer. Når det er sagt, ser vi stadig eksempler på førere som ikke kan bruke kjettinger. Da hjelper det lite at de har med seg riktig antall i bilen, sier Wolff.

Mange hviler for lite

421 av de 1123 anmeldelsene kom som følge av brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

- Når vi anmelder for dette er det snakk om grove brudd på reglene. I mange tilfeller er det ren juks og manipulering. Da setter man seg selv og andre i fare langs vegen og man ødelegger konkurransegrunnlaget for de som driver etter regelverket. Vi ser svært alvorlig på slike brudd, sier Wolff.

337 biler med farlig last, såkalt ADR-transport, ble kontrollert i de fem fylkene i Region øst i løpet av 2017. 103 av disse fikk kjøreforbud og 36 ble anmeldt.

- Dette dreier seg om kjøretøy som for eksempel frakter eksplosiver, syre eller andre skadelige kjemikalier. Ved alvorlige brudd på reglene som gjelder for disse transportene, blir både fører, transportør og i noen tilfeller også speditørene anmeldt, sier Wolff.

Les også: Bedre utstyr - dårlig kompetanse