Forskere ved Transportøkonomisk institutt (TØI) har undersøkt ulykker med tungtransport de siste ti årene. Samtidig har de sett på hvilke tiltak bedriftene kan iverksette for å minimere risikoen for skader og ulykker. Mange av disse tiltakene er allerede tilgjengelig gjennom NLFs trafikksikkerhets- og kvalitetsstyringssystemer.

Les hele rapporten her

Forsker Tor-Olav Nævestad i TØI har undersøkt faktorer som kan redusere ulykker med tunge kjøretøy. Foto: NLF / TØI Forsker Tor-Olav Nævestad i TØI har undersøkt faktorer som kan redusere ulykker med tunge kjøretøy. Foto: NLF / TØI

Fra engasjement til ISO-sertifisering

Forsker Tor-Olav Nævestad er en av forfatterne bak rapporten. Han er ikke i tvil om at sikkerhetssystemer slik de NLF tilbyr kan utgjøre en stor forskjell.

– Det er et stort potensial for å iverksette tiltak. Vi vet at slike tiltak har stor effekt, så vi mener man kan gjøre ganske mye for å få ned drepte og skadde på norske veier, sier Nævestad til NRK. Han viser til en av de bærende elementene i rapporten, nemlig den såkalte sikkerhetsstigen. Denne består av fire trinn, som vist under. Samtlige er i dag tilgjengelig for medlemmer gjennom NLFs forskjellige systemer og programmer.

Kilde: TØI-rapport 1620/2018 Kilde: TØI-rapport 1620/2018

Sparer penger på trafikksikker tankegang

NLF-bedriften Ruuds Transport AS har ikke bare benyttet KMV i en årrekke. Gjennom systemet har de også oppnådd sertifisering etter den gjeve ISO-standarden 39001.

- Det er vanskelig å se den økonomiske gevinsten hvis du ser på ett punkt alene. Men siden tankegangen går igjen i alle ledd, gir det små drypp her og der som i det store og hele har en svært positiv effekt. Lavere forbruk, økt trivsel, færre skader og ulykker, mindre fravær, lavere forsikringspremie og fornøyde kunder gjør den ekstra innsatsen verdt det, forteller daglig leder Knut Henning Ruud.

Knut Henning Ruud og medarbeider Eli Tingstadberget har begge et sterkt fokus på sikkerhet og kvalitet. Sammen spiller de sjåførene gode. Foto: Stein Inge Stølen Knut Henning Ruud og medarbeider Eli Tingstadberget har begge et sterkt fokus på sikkerhet og kvalitet. Sammen spiller de sjåførene gode. Foto: Stein Inge Stølen

Ønsker at flere bruker NLF-systemene

I dag bruker rundt regnet 10 prosent av alle NLFs medlemsbedrifter systemene KMV eller HMS. Enda flere benytter If Aktiv Sikkerhet, som er et ledd i NLFs Fair Transport-program. Prosjektleder Jens Olaf Rud er stolt av engasjementet i bedriftene, samtidig som han understreker det positive potensialet ved å få flere bedrifter med på ordningen.

- Jeg tror mange flere ville ha benyttet KMV eller If Aktiv Sikkerhet, eller begge deler, hvis de var klar over hvilke fordeler det faktisk gir. En ting er at trivselen i bedriften øker og skadeandelen går ned. En annen ting er at det også merkes på bunnlinjen, siden forsikringspremiene faller i takt med drivstoff-forbruket. Alt blir litt enklere når en setter ting i system og arbeider målrettet.

Prosjektleder Jens Olaf Rud i NLF ønsker nye bedrifter velkommen. Foto: NLF-arkiv Prosjektleder Jens Olaf Rud i NLF ønsker nye bedrifter velkommen. Foto: NLF-arkiv

Les mer om KMV/HMS her

Les mer om If Aktiv Sikkerhet her

Les mer om Fair Transport her