– Dette illustrerer hvordan NLF arbeider: Et lag av dyktige ansatte som kontinuerlig kjemper for å få gjennomslag på vegne av våre medlemsbedrifter, basert på kunnskap, kompetanse og dialog, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

– Næringslivet har vært kjempeflinke til å bytte ut sine gamle lastebiler slik at også de bidrar til bedre byluft, forteller miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg. Foto: J. Kristian Bjerke – Næringslivet har vært kjempeflinke til å bytte ut sine gamle lastebiler slik at også de bidrar til bedre byluft, forteller miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg. Foto: J. Kristian Bjerke

1. Dropper lavutslippssone i Oslo

Super-uken begynte tirsdag med nyheten om at Oslo-byrådet dropper den annonserte lavutslippssonen for tunge kjøretøy. I praksis betyr dette at transportbedrifter som har lastebiler av eldre standard enn Euro VI ikke får det forventede avgiftshoppet fra neste år.

I det opprinnelige forslaget ville tunge lastebiler (over 12 tonn) av Euro V-standard eller eldre fått en avgift på enten 600 kroner i døgnet, 8 000 kroner i måneden eller 50 000 kroner i året, på toppen av regulære bompenger.

Les bakgrunnen: Dropper lavutslippssone i Oslo

Her lanserer samferdselsminister Jon Georg Dale nyheten foran over hundre elever i VG1 og VG2 transportfag. Foto: Stein Inge Stølen Her lanserer samferdselsminister Jon Georg Dale nyheten foran over hundre elever i VG1 og VG2 transportfag. Foto: Stein Inge Stølen

2. Lånekassefinansiert lastebilutdanning fra 2019

Allerede dagen etter kom den neste seieren gjennom en budsjettlekkasje gitt av samferdselsministeren på selveste Lærlingedagen: 

– Fra 2019 iverksetter regjeringen en ny finansieringsordning for å øke rekrutteringen av sjåfører til lastebilnæringen. Lånekassen vil gi lån også til voksne i et utdanningsløp til lastebilsjåfør, fortalte Jon Georg Dale.

Les mer om dette her

NATO-øvelsen Trident Juncture kompliserer logistikken for transportører over hele landet og gjør det vanskelig å overholde kjøre- og hviletidsreglene. Derfor innvilges det nå dispensasjon fra regelverket frem til 7. desember. Illustrasjonsfoto: Colourbox NATO-øvelsen Trident Juncture kompliserer logistikken for transportører over hele landet og gjør det vanskelig å overholde kjøre- og hviletidsreglene. Derfor innvilges det nå dispensasjon fra regelverket frem til 7. desember. Illustrasjonsfoto: Colourbox

3. Dispensasjon fra kjøre- og hviletiden under Trident Juncture innvilget

NLF varslet allerede før sommeren et behov for fritak fra kjøre- og hviletidsreglene i sammenheng med NATO-øvelsen Trident Juncture. Det ble derfor utformet en søknad begrunnet med at øvelsen utgjorde ekstraordinære omstendigheter som medførte behov for unntak fra visse bestemmelser.

Det er spesielt NLF-regionene 1 og 2 som vil bli råket av øvelsen, og regionsjefene J. Kristian Bjerke og Guttorm Tysnes har derfor arbeidet hardt med å sikre dispensasjonen. Det ble imidlertid raskt klart at EFTAs overvåkingsorgan ESA måtte på banen her.

Øvelsen, og derfor også søknaden, omhandler et lengre tidsrom enn det Vegdirektoratet har myndighet til å innvilge dispensasjon fra. Derfor ble det sendt en anmodning til ESA om autorisasjon til å innvilge søknadene, som etter hvert ga grønt lys.

Les detaljene i dispensasjonen her

Forbundsleder Tore Velten og administrerende direktør Geir A. Mo i NLF tror flere får øynene opp for verdien i medlemskapet. Foto: Stein Inge Stølen Forbundsleder Tore Velten og administrerende direktør Geir A. Mo i NLF tror flere får øynene opp for verdien i medlemskapet. Foto: Stein Inge Stølen

– Et verdifullt NLF-medlemskap

Samtidig som seierne feires i hele NLF-organisasjonen, understreker NLF-direktøren viktigheten av fortsatt rekruttering til medlemsmassen, siden dette øker sjansene for å få gjennomslag for flere saker også i fremtiden. Mo oppfordrer derfor eksisterende medlemmer til å rekruttere nye bedrifter.

– Det er kjøttvekta som teller. Jo flere vi representerer, jo sterkere er vi. NLF er allerede etablert som næringens tydeligste stemme ovenfor myndighetene, beslutningstakere og publikum generelt. Dette må vi bevare også i tiden som kommer, avslutter han.

Les også: Dette er transportkjøpers ansvar