Både statsråd Ketil Solvik-Olsen og vegdirektør Terje Moe Gustavsen hadde satt av tid til å stille opp på NLFs medlemsmøte som arrangeres i sammenheng med Arendalsuka. Dette har blitt en fast tradisjon og et viktig forum for NLF-medlemmer som ønsker å ta sine hjertesaker opp direkte med samferdselsledelsen.

Vegdirektøren var svært positiv til ulykkesutviklingen, men håpet samtidig at enda flere yrkessjåfører kan begynne å bruke bilbelte. Det er fortsatt 16 prosent som kjører uten. Foto: Stein Inge Stølen Vegdirektøren var svært positiv til ulykkesutviklingen, men håpet samtidig at enda flere yrkessjåfører kan begynne å bruke bilbelte. Det er fortsatt 16 prosent som kjører uten. Foto: Stein Inge Stølen

Må bli flinkere til å bruke bilbelte

- Vi skal ta mer på alvor at statistikkene vi presenterer fra kontroller, viser et uriktig bilde av hvor stor andel kjøretøy som har feil og mangler, og hvor mange sjåfører som bryter reglene. Det er jo fordi vi blir flinkere og flinkere til å plukke ut de vi skal kontrollere, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen til NLF-medlemmene i Arendal.

Han trakk også frem utviklingen i drepte og hardt skadde i trafikken, og fremhevet spesielt ulykkestallene for tunge godsbiler. Denne viser samme positive utvikling som øvrig trafikk, men vegdirektøren var likevel tydelig på at lastebilsjåfører fortsatt har mye å gå på når det kommer til bruk av sikkerhetsbelte.

NLF-direktør Geir A. Mo tok opp mange problemstillinger på vegne av medlemmene. I tillegg fikk deltakere i salen komme med sine egne spørsmål til Solvik-Olsen. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo tok opp mange problemstillinger på vegne av medlemmene. I tillegg fikk deltakere i salen komme med sine egne spørsmål til Solvik-Olsen. Foto: Stein Inge Stølen

Utfordringer fra NLF

Samferdselsministeren fikk flere utfordringer på direkten da han møtte NLF-medlemmene. Flere av disse kom fra NLF-direktør Geir A. Mo:

- Vi mener at transportkjøpere automatisk må bøtelegges i tilfeller der det avdekkes ulovlige lønns- og arbeidsforhold, hvor det er tydelig at informasjons- og påseplikten ikke er overholdt. 

I tillegg ga han klar beskjed om at terskelen for å stenge fjelloverganger for tunge kjøretøy ved vanskelige vinterforhold må heves.

- Vi taper 80 millioner kroner hvert år på å stenge fjellovergangene. Mye av dette kan spares inn ved å la tunge kjøretøy slippe gjennom. Disse har ikke de samme siktutfordringene som mindre kjøretøy. Dette må vi kunne få til allerede i høst.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var tydelig på hvor viktig slike møter er for å forstå virkeligheten ute på veiene. Foto: Stein Inge Stølen Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var tydelig på hvor viktig slike møter er for å forstå virkeligheten ute på veiene. Foto: Stein Inge Stølen

- Kan løses på kort tid 

Statsråden tok begge utfordringene til etterretning og lovet å ta tak i problemstillingen rundt stengte fjelloverganger raskt.

- Noen saker krever lange perspektiver og mye arbeid. Mens andre kan vi iverksette omtrent umiddelbart. Dette tror jeg er en av de tingene vi kan ta en prat om i nærmere fremtid, fortalte Solvik-Olsen.

Samtidig gjorde han det helt tydelig at han visste hvor landet lå når det kom til forekomsten av transportkriminalitet i Norge.

- Vi må være klar over at de største kjeltringene gjerne er de som absolutt har alt i orden ved kontroller, fordi de ikke skal bli tatt for småfeil og havne på radaren, uttalte samferdselsministeren.

Les også: Uten lastebilen stopper Arendal!