Det var knyttet mye spenning rundt handlingsprogrammet som ble lagt frem av Vegdirektoratet i forrige uke. En av de mest omdiskuterte emnene var E16 gjennom Valdres, spesifikt strekningen fra Fagernes og opp mot Filefjell. Gjennom vinteren har det vært mange stygge ulykker og utallige fastkjørte vogntog på de stedvis svært smale partiene, noe som bare har ytterligere understreket behovet for betydelige oppgraderinger.

Onsdag kom gladmeldingen:

Vegdirektoratet setter av 430 millioner kroner til utbedring av strekningen Fagernes – Øye. Tiltak på delstrekningene Øylo – Ryfoss og Ryfoss – Hande prioriteres i perioden. Det legges opp til breddeutvidelse, forsterket midtoppmerking, kurveutbedring, forsterkning av bæreevne, nye stikkrenner og drenering, samt tiltak mot utforkjøring og nytt dekke. Dette gir sammenhengende god standard på over 30 kilometer av E16 fra Hande i sør til Kvam i nord. Det legges også opp til å utbedre de ulykkesutsatte punktene Reiensvingen, Røn og Ulnes nord på delstrekningen Strand – Hande.

Erik Engelien er daglig leder i Visit Valdres. Han har samarbeidet tett med NLF i E16-saken. Foto: NLF-arkiv Erik Engelien er daglig leder i Visit Valdres. Han har samarbeidet tett med NLF i E16-saken. Foto: NLF-arkiv

Takker NLF for innsatsen

- Mange gode krefter har gått sammen, og da får vi også til mye bra. NLF er en stor kraft med mye påvirkningsmuligheter. I dette tilfellet var det utslagsgivende, forteller daglig leder i Visit Valdres, Erik Engelien.

Han kan fortelle at breddespørsmålet har stått sentralt i diskusjonene rundt E16 i lang tid.

- Spesielt vinterstid har bredden bidratt til å gjøre E16 gjennom Valdres svært ulykkesutsatt. Fordi brøytebilene må legge seg ut når de møter tungtransport på de smale partiene, blir det gjerne overbrøytet slik at vogntog lett kommer utenfor og kjører seg fast. I vinter har vi sett så mye som 65 utforkjøringer på bare 36 timer, på en strekning som er kortere enn 7 mil, sier Engelien.

Vidar Eltun er ordfører i Vang kommune og leder i Stamvegutvalget. Han roser NLF for sin innsats i påvirkningsarbeidet. Foto: Stein Inge Stølen Vidar Eltun er ordfører i Vang kommune og leder i Stamvegutvalget. Han roser NLF for sin innsats i påvirkningsarbeidet. Foto: Stein Inge Stølen

Ikke lenger bekymret for bredden

Vidar Eltun, ordfører i Vang kommune og leder i Stamvegutvalget slutter seg til Engeliens ros av NLF.

- Vi er svært takknemlige for hjelpen vi har fått i denne saken. Vårt felles budskap ble hørt av myndighetene, sier Vidar Eltun, ordfører i Vang kommune og leder i Stamvegutvalget. Han er sikker på at vegen vil bli bygget ut med 8,5 meters bredde.

- Det burde ikke være noe problem å bygge med god nok bredde, når det legges opp til hele 10 meters bredde ved andre lignende prosjekter.

Kvamskleiva neste

Selv om Eltun er godt fornøyd med delseieren, er han tydelig på at det er mye som gjenstår før standarden er god nok.

- Det neste på planen nå er å få gjennomført rassikringsprosjektet i Kvamskleiva. Det er her den største og farligste flaskehalsen befinner seg i dag, avslutter han.

Les også:  Øker vegsatsingen