- Det er ingen tvil om at økt kontrollinnsats fra Statens vegvesen med særskilt fokus på vinterutrustning de siste årene har hatt en svært positiv effekt på trafikksikkerheten. Derfor er det også gledelig å se at arbeidet reflekteres i kontrollstatistikkene. Vi skulle likevel likt å se en større forbedring hos østeuropeiske lastebiler sett i forhold til de norske, forteller administrerende direktør Geir A. Mo.

Se statistikk nederst i saken!

Her berges en av mange østeuropeiske vogntog i januar. Foto: Stein Inge Stølen Her berges en av mange østeuropeiske vogntog i januar. Foto: Stein Inge Stølen

Halvparten så mange får bruksforbud

Funnene fra Statens vegvesens kontrollstatistikk for 2017 tegner et svært positivt bilde i forhold til 2016: Antall kontroller har økt med 6 prosent med størst økning hos østeuropeiske lastebiler. Andelen utskrevne gebyrer har samtidig sunket med over 17 prosent, og andelen bruksforbud har sunket med hele 37 prosent.

- Den største reduksjonen i bruksforbud ser vi hos norske lastebiler. Den er på hele 53 prosent, noe som viser at vår næring virkelig har tatt tak, sier Mo fornøyd.

Han viser til forskjellige tiltak som NLFs Fair Transport-initiativ, utforming av bransjestandarder for kvalitets- og sikkerhetsrutiner og bruk av NLFs kvalitetsstyringssystemer som sikrer at både utstyr og kompetanse holder et høyt nivå.

NLF-direktør Geir A. Mo ser positivt på nedgangen i gebyrer og kjøreforbud, men mener forskjellene fortsatt er for store mellom norske og østeuropeiske kjøretøy. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo ser positivt på nedgangen i gebyrer og kjøreforbud, men mener forskjellene fortsatt er for store mellom norske og østeuropeiske kjøretøy. Foto: Stein Inge Stølen

Tredoblet forskjell fra 2016

Nedgangen i antall bruksforbud er også stor blant nordiske lastebiler og lastebiler fra Øst-Europa, henholdsvis 31 og 34 prosent. Sistnevnte kategori var uten tvil verstingen i 2016, da hele 2,57% av de kontrollerte kjøretøyene fikk bruksforbud. Men lastebiler fra Øst-Europa eier fortsatt jumboplassen som kjøretøykategorien med høyest bruksforbud, med 1,68% i 2017. Dette er hele 12 ganger høyere enn norske lastebiler. Forskjellen har også økt med 50% siden 2016.

- Det er viktig å understreke at østeuropeiske lastebiler holder et markant bedre utstyrsnivå nå enn tidligere. Disse tallene viser imidlertid at det er et godt stykke igjen før de kan nærme seg norsk nivå. Og vi vet av tilbakemeldinger fra Statens vegvesens kontrollører at svært mange østeuropeiske lastebilsjåfører mangler riktig kompetanse til å bruke utstyret. Vi har lenge etterlyst egne vinterkrav til yrkessjåfører som kommer over grensen. Dette forventer vi blir prioritert i kommende år, avslutter NLF-direktøren.

Mer nyansert ved øvrige brudd

Disse kontrolltallene gjelder bare vinterutstyr som dekk og kjetting. I den øvrige kontrollstatistikken er bildet langt mer nyansert - her er forskjellene mellom utenlandske og norske vogntog mindre. Samtidig opplever kontrollørene utfordringer ved å avdekke grove brudd på kjøre- og hviletidsregler.

– Vi må nok innrømme at vi i noen grad blir lurt av dem som grovt har manipulert måleutstyret i bilene. Vi har ikke gode nok systemer i dag til å finne ut av all den tekniske manipuleringen, sier Henning Harsem, avdelingsdirektør for tilsyn- og kontroll i Vegdirektoratet til NRK.

Her er funnene:

Merk: Oversikten gjelder kun trekkvogn/lastebil. Det er også i mange tilfeller kontrollert henger, disse tallene fremkommer derimot ikke her. Kilde: Statens vegvesen Merk: Oversikten gjelder kun trekkvogn/lastebil. Det er også i mange tilfeller kontrollert henger, disse tallene fremkommer derimot ikke her. Kilde: Statens vegvesen

Les også: Bedre utstyr - dårligere kompetanse