– Vlantana Norge AS har bedt om aktiv bistand til å innføre og opprettholde ryddighet i alle forhold, samt være med på å iverksette en erstatningsprosess for lidt skade. For meg personlig fremstår det som moralsk riktig å bidra for å berge arbeidsplasser samt sørge for at påført skade blir erstattet. Alle fortjener en ny sjanse. Vlantana Norge AS er ikke noe unntak, forteller Sandra Latotinaite.

Tidligere denne uken ble det kjent at advokaten som gjennom store deler av 2018 og 2019 representerte to sjåfører som gikk til sak mot Vlantana Norge har akseptert et styreverv i bedriften.

Valget kom som en stor overraskelse på de som har fulgt saken tett, kanskje spesielt siden hun tidligere har uttalt følgende om Vlantana Norge til Lastebil.no:

«Dette er nok noe av det drøyeste jeg har sett så langt i min karriere.»

Rå utnyttelse og moderne slaveri

Til Romerikes Blad 19. november uttalte hun seg i enda kraftigere ordelag:

– Forliket mellom partene tilsier sosial dumping i den norske transportbransjen på sitt verste, en rå utnyttelse av utenlandske sjåfører rett under nesen på norske kontrollmyndigheter. Mine klienter håper at avsløringer gjort i denne saken vil innlede en ny æra i det norske transportmarkedet. Herunder vil vi oppfordre norske myndigheter til å trappe opp innsatsen mot denne type moderne slaveri på norsk jord.

Til Lastebil.no forteller hun at disse uttalelsene fortsatt står ved lag.

– Jeg fastholder det jeg har sagt tidligere. Jeg er samtidig glad for at jeg nå får anledning til hjelpe enda flere sjåfører samt bidra til å skape ryddige arbeidsforhold for mange mennesker som er berørt. Forannevnte har vært forutsetningen for aksept av oppdraget.

Det er fortsatt full rulle ved Vlantana Norges parkeringsplass og verksted i Brages veg på Gardermoen. Foto: Stein Inge Stølen Det er fortsatt full rulle ved Vlantana Norges parkeringsplass og verksted i Brages veg på Gardermoen. Foto: Stein Inge Stølen

Fikk beskjed samme dag som styrevervet ble kunngjort

Hennes tidligere klienter ble imidlertid både overrasket og forundret da de fikk nyheten.

Sjåførene som hun representerte ved erstatningssaken var nemlig av den forståelse at hun fortsatt var deres advokat, inntil hun ringte og opplyste om overgangen til Vlantana Norge samme dag som styrevervet ble kunngjort.

– Vi hadde en enighet om at hun på vegne av oss skulle anmelde Vlantana Norge til politiet for dokumentforfalskning, bevisst underbetaling og skatteunndragelse, opplyser en av de tidligere ansatte sjåførene til Lastebil.no.

Han forteller at han nå forstår hvorfor advokaten stadig utsatte de avtalte formalitetene.

– Det må jo ha vært fordi hun samtidig var i forhandlinger med Vlantana Norge om å bli styremedlem.

Bekrefter intensjon om anmeldelse, avviser interessekonflikt

I Advokatforskriftens regler for god advokatskikk oppgis det at det vil være en interessekonflikt dersom en advokat i samme sak rådgir, representerer eller handler på vegne av to eller flere klienter, dersom det foreligger eller oppstår motstridende interesser.

I dette tilfellet kan det ha vært en interessekonflikt dersom sjåførenes intensjon om å anmelde Vlantana Norge ble forsinket fordi advokaten samtidig forhandlet om å ta på seg oppdrag og styreverv for selskapet.

Latotinaite bekrefter til Lastebil.no at det forelå en intensjonsavtale om å anmelde Vlantana Norge på vegne av sine nå tidligere klienter, samtidig som det foregikk forhandlinger om å påta seg en rolle i selskapet. Likevel avviser hun at det foreligger en interessekonflikt.

– Mitt oppdrag i henhold til skriftlig avtale er avsluttet. Jeg har ikke påtatt meg noen nye oppdrag for de to sjåførene. Jeg står derfor fri til å velge hva jeg vil gjøre videre i min karriere. Om de ønsker å fortsette destruktivt arbeid mot Vlantana Norge, står de fri til å gjøre det. Jeg velger å hjelpe andre sjåfører som er berørt.

Les også: Overraskende rollebytte i Vlantana Norge-saken