– Dette er svært gledelig statistikk. Studier utført av blant annet TØI viser at modulvogntog senker utslipp og reduserer ulykkesrisikoen. Jo flere modulvogntog, jo bedre, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Kan hente ut data på timesnivå

Statens vegvesen har nå gjort detaljerte trafikkregistreringsdata tilgjengelig på sine nettsider, som et supplement til sine regulære trafikkregistreringsrapporter. Systemet er foreløpig i startfasen og inkluderer kun utvalgte tellepunkter, deriblant E6 ved Hvam i Skedsmo kommune.

Her kan man hente ut trafikkdata ned på timesnivå og skille mellom forskjellige kjøretøylengder. Og siden det er lagt inn en egen kategori for kjøretøy med lengde over 24 meter, kan man lese ut statistikk på utviklingen av trafikken knyttet til de aller lengste vogntogene på vegene.

Lastebil.no har sett nærmere på trafikkdata fra tellepunktet på E6 ved Hvam i Skedsmo kommune (bildet). Foto: Stein Inge Stølen Lastebil.no har sett nærmere på trafikkdata fra tellepunktet på E6 ved Hvam i Skedsmo kommune (bildet). Foto: Stein Inge Stølen

Permanent ordning fra 2014

I kategorien over 24 meter fantes det inntil bare for noen få år siden kun spesialtransporter med særskilte tillatelser. Fra 1. juni 2008 ble det imidlertid åpnet for utprøving av modulvogntog med inntil 25,25 meters lengde og 60 tonns totalvekt på utvalgte strekninger, og 15. september 2014 ble ordningen permanent. Erfaringene har vært positive og siden den gang har stadig større deler av vegnettet blitt åpnet for bruk av modulvogntog.

NLF-direktør Geir A. Mo ser positivt på utviklingen innen bruk av modulvogntog. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo ser positivt på utviklingen innen bruk av modulvogntog. Foto: Stein Inge Stølen

Tredobling fra 2016 til 2017

Tellepunktet ved Hvam ligger gunstig plassert for å registrere det aller vesentligste av trafikken som går mellom nord og sør. Derfor er det interessant å se hvordan utviklingen har vært ved registrering av kjøretøy med lengde over 24 meter her. Hvis man sammenligner tidsrommet fra januar til mai i samtlige år fra 2016 til 2019, kan man se at antallet har økt fra 2 285 i 2016 til 11 572 i 2019.

Den største økningen så man fra 2016 til 2017, et tidsrom hvor et stort antall strategisk viktige vegstrekninger ble åpnet for bruk av modulvogntog. Da hoppet antallet registrerte passeringer med vogntog over 24 meter ved E6 Hvam fra 2 285 i januar-mai 2016 til hele 9 510 i samme tidsrom året etter.

To modulvogntog har samme lastekapasitet som tre regulære vogntog eller trekkvogn/trailer-kombinasjoner. Illustrasjon: Stein Inge Stølen To modulvogntog har samme lastekapasitet som tre regulære vogntog eller trekkvogn/trailer-kombinasjoner. Illustrasjon: Stein Inge Stølen

Fjerner mellom 20 og 50 vogntog daglig fra E6

– Jeg er ikke overrasket over tallene. Norske transportbedrifter viser stadig at man tar i bruk de mest miljøvennlige og trafikksikre løsningene som er tilgjengelig. Når det åpnes for bruk av modulvogntog på nye strekninger, følger transportørene opp og investerer i riktig utstyr, sier Mo.

Gjennom hele mai måned har man i ukedagene logget over hundre daglige kjøretøy med totallengde over 24 meter ved registreringspunktet på E6 Hvam. Studier utført av TØI viser at hvert modulvogntog erstatter mellom 1,2 og 1,5 vanlige vogntog. Det betyr at mellom 20 og 50 vogntog forsvinner fra E6 ved bruk av modulvogntog hvert eneste døgn.

– Gjennom et helt år utgjør dette mange tusen sparte vogntoglass. Den samfunnsøkonomiske gevinsten er enorm, både gjennom mindre vegbelastning og redusert utslipp, men også gjennom lavere ulykkesrisiko, siden man reduserer antallet tunge kjøretøy på vegene, sier NLF-direktøren.

Han håper nå at myndighetene kan få fortgang på arbeidet med å åpne for økt bruk av modulvogntog. 

– Det er en rekke flaskehalser rundt omkring som med små midler fra kommune, fylke eller stat kunne ha tilrettelagt og åpnet opp strekningen, avslutter Mo.

Les også: Møt Vera - Volvos selvkjørende lastebil