Bommer, automatiske kjøresignaler, flere typer lysmålere og følere som regulerer belysningen inne i tunnelen, langsgående rømningslys punktbelysning, kameraovervåkning med automatisk hendelsesdetektering, fjernbetjent ventilasjon med retningsstyring, tekniske bygg som huser kamerastyring og signalanlegg... dette er bare noen av tingene som må være på plass før en ny tunnel åpnes i Norge.

Ny informasjonsvideo fra Vegvesenet

I tillegg trengs vindmålere, fjernstyrte LED-skilt, opplyste havarilommer og nisjer, gassmålere, signalfargede rømningsveger, pumpestasjoner som hindrer oversvømmelser, nødtelefonanlegg og brannslukningsapparater.

Ta en titt på Statens vegvesens informasjonsvideo, og se om ikke du får et nytt syn på tunneler - om kanskje ikke tunnelsyn - etterpå:

Les også: Rekordbevilgning til Venner på veien