– Jeg har ingen data om bompasseringer gjort av våre biler etter 1. juni. Nå har det gått fem dager. Med alle de nye bommene og takstene er vi helt avhengig av å kartlegge hva bomkostnadene ved våre forskjellige ruter blir, slik at vi kan viderefakturere riktig til våre kunder, forteller daglig leder Ida Bakkene i Blomsterfrakt Øst AS.

Hun har daglig mellom 10 og 12 biler i trafikk med blomsterleveringer i Oslo-området. Til sammen passerer disse lastebilene nå nærmere 200 bomsnitt hver eneste dag. På en uke har dette generert totalt 1 000 bompasseringer. Men ingen av disse er synlige i Fjellinjens kundesystem.

Her er den siste registrerte passeringen fra Fjellinjen, datert 31. mai. Etter dette har det vært stille fra Oslo-bommene. Foto: Stein Inge Stølen Her er den siste registrerte passeringen fra Fjellinjen, datert 31. mai. Etter dette har det vært stille fra Oslo-bommene. Foto: Stein Inge Stølen

Timeregelen kompliserer regnestykkene

– Den siste passeringen jeg får opp fra Fjellinjen er fredag 31. mai. Det finnes ingen data fra etter det nye systemet ble iverksatt.

Nå må bedriftslederen i verste fall manuelt gjennomgå de 1 000 passeringene for å danne seg en oversikt over det nye kostnadsbildet. For det holder ikke å bare plotte ruten inn i en bomkalkulator.

– Noen av de nye bomsnittene har timeregel, mens andre har det ikke. Det betyr at vi må identifisere nøyaktig hvilke bommer som er passert, hvor de står, samt tidspunktet for passeringen, for å finne ut om de er innenfor timeregelen eller ikke. Det er bortimot umulig å gjøre for alle de tusen bompasseringene. Derfor er vi helt avhengig av å få tilgang til passeringsdataene fra Fjellinjen så fort som mulig, sier Bakkene.

Ida Bakkene er ikke imponert over oppfølgingen fra Fjellinjen. Foto: Stein Inge Stølen Ida Bakkene er ikke imponert over oppfølgingen fra Fjellinjen. Foto: Stein Inge Stølen

Håper å få passeringsdata på plass i neste uke

Fjellinjen bekrefter at det har vært utfordringer med dataregistrering etter at det nye bomsystemet ble innført.

– På grunn av innføring av nye bomstasjoner er passeringer etter 1. juni foreløpig ikke tilgjengelig på Min side. Passeringene skulle etter planen vært oppdatert for kundene allerede mandag denne uka, forklarer kommunikasjonssjef Håkon Nordahl.

Han kan dessverre ikke si noe om når passeringsdataene blir tilgjengelig.

– Men det jobbes for fullt hos leverandørene for å få dette på plass. Vi kommer med informasjon på fjellinjen.no så fort passeringene er tilgjengelige på Min side.

Kan i verste fall bety tapte inntekter

Han forstår at dette kan forårsake ulemper for bedrifter som har behov for kontinuerlig oversikt over sine bompasseringer.

– Det beste vi kan gjøre i overgangsperioden er å henvise til vår bompengekalkulator, selv om vi forstår at dette ikke er fullgodt alternativ for transportbedrifter. 

Bakkene er glad for at problemet snart blir løst, men er kritisk til Fjellinjens fremgangsmåte.

– De burde jo ha sørget for at systemene fungerte fra første dag. Jeg må legge frem disse økte kostnadene for mine kunder, og nå har jeg ikke mulighet til å gjøre det. Hvis det faktureres feil, kan det i verste fall bety tap rett fra bunnlinja vår, sier hun.

NLF-direktør Geir A. Mo mener Fjellinjen burde ha vært tidligere ute med informasjon til sine kunder. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo mener Fjellinjen burde ha vært tidligere ute med informasjon til sine kunder. Foto: Stein Inge Stølen

Må etterfakturere bompengene

Det er slett ikke bare Blomsterfrakt Øst AS som blir rammet av Fjellinjens dataproblem. Transportformidlingen i Oslo, med sine 325 biler i omløp, blir nå tvunget til å fakturere kunder uten bompenger, som i stedet må etterfaktureres ved et senere tidspunkt.

– Det skaper merarbeid for både oss og for våre kunder. Det er svært uheldig, sier driftssjef Knut Berger.

Han støtter Bakkene i hennes vurdering av Fjellinjens oppfølging.

– Det er driftskritisk at vi ikke får informasjon om dette. Vi skal fakturere kunder etter endt oppdrag, noe som foregår daglig. Da må vi hele tiden vite hvilke bomkostnader vi skal viderefakturere.

NLF-direktør Geir A. Mo har stor forståelse for frustrasjonen medlemsbedriftene opplever, og mener det burde ha vært unngått.

– Dette var en kjent problemstilling som Fjellinjen kunne ha unngått ved å gjøre bedre forberedelser. Og når først systemsvikten oppsto, burde de umiddelbart ha varslet sine kunder. I stedet ser vi at det gikk flere dager før vi fikk vite noe som helst. Her håper jeg Fjellinjen tar selvkritikk, avslutter han.

Les også: Varsler tvangsmulkt mot Kreiss - igjen