– Jeg har ikke noe tall på hvor mange som takker oss for at vi pålegger utbedringer av trafikkfarlige feil og mangler, men det skjer jevnlig.

Det sier Bjørn Uno Rogneby til Vegnett.no. Han har jobbet med tungbilkontroller i Statens vegvesen Region øst i 13 år.

Han forteller at han blir takket flere ganger i året, både av norske og utenlandske sjåfører som blir stoppet.

Bjørn Uno Rogneby er til daglig kontrolleder ved Jessheim Trafikkstasjon. Foto: Stein Inge Stølen Bjørn Uno Rogneby er til daglig kontrolleder ved Jessheim Trafikkstasjon. Foto: Stein Inge Stølen

Tar seg tid til å høre på sjåførene

– Det er faktisk ganske mange som takker oss for måten vi arbeider på selv om de blir anmeldt og stoppet – de synes vi opptrer profesjonelt. Og vi tar oss tid til å høre på hvorfor ting ble som det ble, sier han.

En dag kom det også et brev til utekontrolløren. Det var fra en østeuropeisk sjåfør som takket for at han fikk kjøreforbud etter å ha blitt stoppet i kontroll. Der sto det følgende:

«Venerable Mister! First I want to thank you for Your professional job. You have saved my life and others. Second, I want to thank for point to amateurish relation with document in company where I`m driver.» «Venerable Mister! First I want to thank you for Your professional job. You have saved my life and others. Second, I want to thank for point to amateurish relation with document in company where I`m driver.»

– Sånt vekker jo følelser. Den sier jo noe om hvilket forhold noen arbeider under, uten at dette kan påvirke utfallet av kontrollen, sier Rogneby.

Sjåfører forteller om at de har påpekt feil som dårlige dekk og bremser til sjefen, men får bare beskjed om å fortsette å kjøre eller finne seg ny jobb.

Får beskjed om å bryte loven

– Vi kommer også stadig borti sjåfører som kjører rundt kontrollplassene våre for å unngå kontroll. De har fått beskjed fra sjefen om å gjøre dette. Vi har også opplevd at sjåfører har mistet jobben når de blir tatt av oss, forteller Rogneby.

Det kan for eksempel være dekk og kjetting de ikke får eller ting de ikke får reparert.

– Sjåførene blir glad for at de blir stoppet slik at dette endelig blir tatt tak i.

Les også: Nord-Norge får Fair Transport-melk