Norske yrkessjåfører står overfor flere farlige naturskapte trafikksituasjoner nå enn for bare få år siden. Styrtregn og raske væromslag kan i verste fall forårsake alvorlige ulykker, som for eksempel ved ras i vegbanen, vannplaning og dårlig sikt.

– Alle som har gjennomført en yrkessjåførutdanning får særskilt opplæring i å takle utfordrende værforhold. Likevel er det vanskelig å forberede seg godt nok på de situasjonene som vi nå ser trafikanter opplever rundt omkring i landet, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Mer uforutsigbar nedbør gir ras på nye steder. Derfor må man være ekstra årvåken når man ferdes på vegen når det styrtregner. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen Mer uforutsigbar nedbør gir ras på nye steder. Derfor må man være ekstra årvåken når man ferdes på vegen når det styrtregner. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

– Ikke ta for gitt at alle ser like godt som deg

Han ønsker å oppfordre alle yrkessjåfører til å utvise særlig aktsomhet, ikke bare når ekstremværet oppstår, men også i timene etter at regnet har gitt seg. Følgene av store nedbørsmengder kan skape ringvirkninger lenge etter at uværet er over, særlig i rasutsatte områder.

I tillegg kommer utfordringene med dårlig sikt. Dette er ofte et mindre problem for lastebiler enn for øvrige kjøretøy, da man sitter høyere og vanligvis ser lengre enn i en typisk personbil. Men det betyr ikke at andre gjør det.

– Selv om en opplever sikten som god, kan det godt hende at andre trafikanter har en helt annen oppfatning av situasjonen. Derfor lønner det seg å holde god avstand og ta ekstra hensyn. Ikke ta det for gitt at alle ser like godt som deg, forteller Mo.

NLF-direktør Geir A. Mo ønsker mer penger til utbedring og rassikring. Her fra E16 mellom Bergen og Voss. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo ønsker mer penger til utbedring og rassikring. Her fra E16 mellom Bergen og Voss. Foto: Stein Inge Stølen

Må prioritere utbedring og rassikring

Samtidig oppfordrer han politikere til å prioritere utbedring av rassikring og forfalne riks- og fylkesveger fremfor store signalprosjekter i tiden som kommer.

– I en tid hvor vi opplever stadig mer ekstremvær som igjen skaper farlige situasjoner langs vegene, må vegpolitikken også gjenspeile dette. Det er derfor viktigere å bevilge penger til utbedring av riks- og fylkesvegnettet, samt rassikring av alle utsatte strekninger, før man snakker om fergefri E39 og øvrige gigantprosjekter.

Les også: Store mørketall om trafikkulykker