– Jeg har søkt oppdrag som fisketransportør fra nordlige deler av Norge de siste månedene, for å forstå helheten i denne spesielle tjenestearten. Jeg har vært innstilt på å betale noe for den kunnskapen, sier «Henning».

Enbilseieren har over en periode fôret Lastebil.no med innsideinformasjon rundt tilstandene på langtransportmarkedet. Han ønsker å være anonym for å verne om virksomheten, samtidig som han mener det er ytterst nødvendig å iverksette tiltak for å snu trenden som han har blitt vitne til.

– Umulig å få lønnsomhet

Gjennom vinterhalvåret har han sikret seg en rekke oppdrag ved å by på spot-turer som tilbys gjennom den lukkede fraktebørsen Timocom. Tilbyderne er både norske, skandinaviske og østeuropeiske transportmeglere som formidler transporttjenester på vegne av sine kunder i Norge. Erfaringene «Henning» har gjort seg, er udelt negative.

– Jeg har hatt et antall innenriksoppdrag for baltiske transportkjøpere gjennom TimoCom. Med dem er det umulig å få lønnsomhet. Man kan få dekket en del av de variable kostnadene, men ikke faste kostnader, inkludert lønn. Uansett hva man gjør vil prisen ligge en god bit under totalkostnaden. 

På lukkede fraktebørser formidles det daglig innenriksoppdrag til priser som ikke engang dekker drivstoff og bompenger. Foto: Stein Inge Stølen På lukkede fraktebørser formidles det daglig innenriksoppdrag til priser som ikke engang dekker drivstoff og bompenger. Foto: Stein Inge Stølen

Ble tilbudt 2,50 kroner per kilometer

Enbilseieren har nå avsluttet sitt prosjekt og levert en sluttkalkyle over alle transportoppdrag hvor han har lagt inn bud. Samtlige er godt dokumentert gjennom e-postkorrespondanser med tilbyderne. Noen av turene har blitt utført, mens andre oppdrag er avslått på grunn av uforsvarlig lave priser. Gjennomsnittsprisen for alle oppdragene ligger på 6,40 kroner per kilometer. Ved en anledning ble han tilbudt 2,50 kroner per kilometer ved et oppdrag fra Moss til Fræna i Møre og Romsdal. Dette skal dekke drift av en trekkvogn og semitrailer, samt lønnskostnader og øvrige utgifter. Til sammenligning ligger Statens sats for kjøregodtgjørelse ved bruk av privat personbil én krone høyere per kilometer, etter skatt.

Når prisbildet ligger på et slikt nivå selv ved innenrikskjøring, sier det seg selv at norsk minstelønn blir et ikke-tema. «Henning» kan fortelle at han ikke på noe som helst tidspunkt har fått informasjon om norske lønns- og arbeidsvilkår, slik oppdragsgiverne er pålagt å gjøre etter loven om informasjons- og påseplikt.

«Henning» opplevde ikke bare press på kostnadene. Mens han kjørte oppdraget ble han stadig oppringt av oppdragsgiveren som ønsket at han skulle øke tempoet. Utfordrende vær- og føreforhold ble det vist liten forståelse for. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen «Henning» opplevde ikke bare press på kostnadene. Mens han kjørte oppdraget ble han stadig oppringt av oppdragsgiveren som ønsket at han skulle øke tempoet. Utfordrende vær- og føreforhold ble det vist liten forståelse for. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

Føler seg fremmed i sitt eget land

Det uforsvarlige prisbildet er riktignok bare en side av problemstillingen. «Henning» opplever nemlig også at han tidvis rett og slett ikke får betalt av sine østeuropeiske oppdragsgivere.

– Per dags dato betyr det null inntekter og 100 000 kroner i kostnader for transportoppdrag som er utført, men hvor pengene enda ikke er kommet inn.

Han opplever at norske transportører kommer til kort både ved formidling av tjenester og innhenting av utestående betalinger mot østeuropeiske meglere, siden mye av kommunikasjonen primært foregår på baltisk eller russisk.

– Når man blir fullstendig robbet ved at de ikke betaler for vel gjennomførte tjenester, da blir jeg utrolig opprørt og føler meg nærmest som en fremmed i mitt eget land.

Bedriftseieren vurderer nå å benytte seg av juridisk assistanse fra NLF-Advokatene for å sikre innbetaling av de utestående summene.

Les bakgrunnen:  «Du kan kjøpe Gilde, eller du kan kjøpe First Price»