– Vi har nå mottatt rapport fra revisjoner gjennomført hos flere av våre transportleverandører, deriblant Vlantana Norge, opplyser kommunikasjonsdirektør i Mowi, Ola Helge Hjetland til Lastebil.no.

Lakseeksportøren er en av de største oppdragsgiverne til det mye omtalte transportselskapet, hvor det nylig ble avdekket systematisk manipulering av timelister, gjennomgående underbetaling av sjåfører, bruk av tvangsmidler og press mot ansatte, samt tilbakeholdelse og destruksjon av bevismateriale i tilsynssammenheng.

Mowis terminal er lokalisert i Brages veg på Gardermoen, bare et steinkast unna Vlantana Norges oppstillingsplass og verksted. Lakseeksportøren kjøper tjenester av både det norske og utenlandske Vlantana-selskapet. Foto: Stein Inge Stølen Mowis terminal er lokalisert i Brages veg på Gardermoen, bare et steinkast unna Vlantana Norges oppstillingsplass og verksted. Lakseeksportøren kjøper tjenester av både det norske og utenlandske Vlantana-selskapet. Foto: Stein Inge Stølen

Vlantana Norge måtte svare Mowi

Nå har også Mowi kunnet stadfeste forholdene som er funnet av andre oppdragsgivere, deriblant  Schenker, og ikke minst tilsynsmyndighetene.

– Undersøkelsene avdekker store og grove mangler hos Vlantana Norge. Mowi ser alvorlig på situasjonen, og har kalt inn selskapet til møte om funnene 11. desember. Frem til dette møtet er avholdt ønsker vi ikke å kommentere vårt forhold til Vlantana Norge eller morselskapet Vlantana UAB, sier Hjetland.

Terminerer kontrakten

I etterkant av møtet ble det riktignok klart at Mowi ikke lenger vil fortsette sitt samarbeid med Vlantana Norge. I en SMS til Lastebil.no skriver Hjetland kort og greit: 

– Vi er fremdeles i dialog med Vlantana etter møtet onsdag, men det er klart at avtalene med Vlantana Norge blir terminert.

Mowi blir altså den fjerde transportkjøperen som i tur og orden har avsluttet sitt forhold til selskapet. 

På toppen av dette foreligger det et varsel om tilbaketrekking av samtlige løyver, som vedtas fra 6. januar 2020.

Den 6. januar iverksetter Vegvesenets løyveseksjon tilbakekall av Vlantana Norges løyver. Foto: Stein Inge Stølen Den 6. januar iverksetter Vegvesenets løyveseksjon tilbakekall av Vlantana Norges løyver. Foto: Stein Inge Stølen

«Styres og driftes av personer i Vlantana UAB i Litauen»

Nylig ble det også kjent at det litauiske moderselskapet mest sannsynlig har hatt en aktiv rolle i de organiserte lovbruddene. 

«Det er tydelig at store deler av den administrative driften og tilgangen til påkrevd dokumentasjon, styres og driftes av personer i Vlantana UAB i Litauen», slo Statens vegvesen i en rapport som også ble lagt til grunn for en politianmeldelse i slutten av november.

Det betyr at transportkjøpere som bestiller tjenester fra Vlantana UAB i Litauen, ikke bør være overrasket om det skulle vise seg at det foreligger tilsvarende forhold også der. Lastebil.no er kjent med at det i skrivende stund foreligger stansvedtak knyttet til kjøretøy fra det litauiske selskapet etter kontroll av lønns- og arbeidsforhold ved kabotasjekjøring i Norge.

Les også: Slik lurte Vlantana Norge transportkjøperne trill rundt