– Informasjon gitt av Lastebil.nos redaksjon ga grobunn for videre undersøkelser på tvers av etatene. Deretter etablerte vi en arbeidsgruppe med håndplukkede ressurspersoner fra både Statens vegvesen, Arbeidstilsynet og Skatteetaten, forteller Per Herman Pedersen i Statens vegvesens krimseksjon.

Per Herman Pedersen i Statens vegvesens krimseksjon har koordinert en gigantaksjon mot Vlantana Norge i snart et års tid. Foto: Stein Inge Stølen Per Herman Pedersen i Statens vegvesens krimseksjon har koordinert en gigantaksjon mot Vlantana Norge i snart et års tid. Foto: Stein Inge Stølen

Oppsiktsvekkende lave lønnskostnader

Ved sammenligning av drifts- og lønnskostnader ved Vlantana Norge og en rekke konkurrerende transportforetak av tilsvarende størrelse, kunne Lastebil.no avdekke at lønnskostnadene per ansatt i Vlantana Norge var under halvparten av de hos konkurrentene, selv om selskapet hadde høyere driftskostnader enn gjennomsnittet. Dette indikerte at lønnsnivået var unormalt lavt sett opp mot aktivitetsnivået.

*Gjennomsnitt basert på 20 norske transportbedrifter med mer enn 100 ansatte i regnskapsåret 2017. Foto: Stein Inge Stølen *Gjennomsnitt basert på 20 norske transportbedrifter med mer enn 100 ansatte i regnskapsåret 2017. Foto: Stein Inge Stølen

Etablerte og koordinerte tverretatlig arbeidsgruppe

Funnene ble deretter delt med Statens vegvesens krimseksjon, som iverksatte preliminære undersøkelser basert på Lastebil.nos beregninger.

Det skulle raskt vise seg at mistanken stemte. Gjennom vinteren ble det i all hemmelighet etablert en tverretatlig arbeidsgruppe hvor både Vegvesenet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten deltok. Dette skal etter det Lastebil.no kjenner til være første gang en arbeidsgruppe av denne typen har blitt benyttet for å utføre etterretning i en slik skala.

– Krimseksjonens rolle har i stor grad handlet om å koordinere innsatsen på tvers av etatene. Dette har vært upløyd mark og innebærer en ny måte å arbeide på som vi mener er helt nødvendig for å komme transportkriminalitet til livs. Vi håper å kunne benytte oss av samme arbeidsmetode også videre, forteller Pedersen.

Her kontrolleres lønns- og arbeidsforhold hos en sjåfør ansatt i Vlantana ved en tverretatlig storkontroll på Taraldrud tidligere i år. Foto: Stein Inge Stølen Her kontrolleres lønns- og arbeidsforhold hos en sjåfør ansatt i Vlantana ved en tverretatlig storkontroll på Taraldrud tidligere i år. Foto: Stein Inge Stølen

Gjennomførte uanmeldt tilsyn

Lastebil.no kunne tidligere denne uken avsløre detaljene i erstatningssaken som to tidligere ansatte førte mot Vlantana Norge, som endte i et millionforlik. Der ble det hevdet at bedriften opererer med doble sett timelister, hvorav timelistene som benyttes til avregning av lønn beskrives som fullstendig fiktive. Vlantana Norge har ikke ønsket å kommentere detaljene spesifikt, men uttaler på generelt grunnlag at de følger alle lover og regler.

Like etter påske ble det gjennomført et uanmeldt tilsyn ved Vlantana Norges kontorer hvor samtlige samarbeidende etater deltok. Redaksjonen har fått innsyn i Arbeidstilsynets dokumenter og rapporter i kjølvannet av dette, samt også et påfølgende uanmeldt tilsyn i juni. 

Lastebil.no kommer tilbake med detaljene knyttet til dette tilsynet i en senere artikkel.

NLF-direktør Geir A. Mo håper bevisene som nå kommer til overflaten vil bidra til økt oppmerksomhet rundt transportkriminalitet hos myndighetene. Foto: NLF-arkiv NLF-direktør Geir A. Mo håper bevisene som nå kommer til overflaten vil bidra til økt oppmerksomhet rundt transportkriminalitet hos myndighetene. Foto: NLF-arkiv

– En helt unik sak

NLF-direktør Geir A. Mo er glad for at redaksjonens undersøkelser har kommet til nytte for kontrolletatene.

– Gjennom våre mediekanaler publiserer vi jevnlig saker av interesse for transportnæringen basert på gravende journalistikk. Men dette tilfellet har vært helt unikt, noe som har medført at også vi har blitt nødt til å tenke annerledes med tanke på innhenting av informasjon og spredning av materialet.

Han håper at bevisene som nå fremkommer vil bidra til å styrke myndighetenes innsats mot transportkriminalitet.

– Dette viser hvor viktig det er å tenke nytt, og ikke bare beholde kompetansen internt i etatene. Her har krimseksjonen gjort et strålende arbeid. Dette er NLFs transportpoliti i praksis og det illustrerer godt hvorfor vi ønsker oss en tverretatlig etat som på permanent basis arbeider slik vi har sett i denne saken, avslutter Mo.

Les bakgrunnen: Her er alle bevisene Vlantana Norge ikke vil du skal se