I slutten av november gikk Statens vegvesen til anmeldelse av Vlantana Norge for brudd på yrkestransportforskriften.

Nå går også Arbeidstilsynet til samme skritt knyttet til to forhold: De anmeldes både for å ha gitt uriktige opplysninger ved tilsynene i april og juni 2019, samt at de ikke har utbetalt allmenngjort lønn til sine sjåfører.

Statens vegvesen vil også tilbakekalle løyvene

«Det er innført minstelønn i enkelte bransjer for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge. Når noen betaler lønn som er lavere enn allmenngjorte satser, vil det også være konkurransevridende for virksomheter som følger minstelønnsbestemmelsene. Arbeidstilsynet ser meget alvorlig på disse forholdene og ber politiet etterforske saken med sikte på straff», heter det i en medieuttalelse fra Arbeidstilsynet.

I tillegg til de to anmeldelsene som nå foreligger, er det også sendt ut varsel om at løyvene vil bli trukket tilbake fra 6. januar 2020.

Les en oppsummering av saken her, eller se videoen under!