Leveringsbetingelse dreier seg om å fordele forpliktelsene til vareselger og kjøper ved transport av varer. Fordeling av transportrisiko, forsendelseskostnader og ansvaret for eventuelle eksport- og importformaliteter står sentralt.

Disse betingelsene bestemmes av regelverket kalt Incoterms. Og dette påvirker også norske lastebileiere, om enn indirekte. Seniorrådgiver Olav G. Hermansen forklarer:

– Det er transportøren som bidrar til å virkeliggjøre leveransen, det være seg om leveringen foregår på selgers sted, et sted underveis i transportløypa eller fremme hos varekjøper.

Kommunikasjon og kunnskaper er viktig

Selv om Incoterms' «juridiske hjemmebane» således er kjøpsretten, til forskjell fra transportretten, virker ofte avtalt leveringsbetingelse inn på hvordan transporten organiseres og gjennomføres. Både typen gods, valg av transportform, rute og eventuelle grensekryssinger virker inn på vareselger og kjøpers evne til å oppfylle sine forpliktelser.

– Ideelt sett virker leveringsbetingelsene og transportavtalene sammen. I verste fall spenner de to bein på hverandre. Dialogen med transportør om hvordan leveringsløftet best kan imøtekommes er derfor sentralt. Av den grunn er det også viktig at transportøren vet hva Incoterms omfatter, sier Hermansen.

De som ønsker detaljinformasjon om hva de nye leveringsbetingelsene innebærer, kan lese Olavs utdypende forklaring som først ble publisert i tidsskriftet Logistikk og Ledelse, og som nå er å finne på Tungt.no.

Les også: – Skal ta knekken på bandittene