Vegdirektoratet startet pilotprosjektet «Sentralisert dokumentgodkjenning» i 2016. Målet var å få alle dokumenter i tilknytning til registrering av lastebiler inn elektronisk, og behandle disse elektronisk før hallkontroll og registrering.

Våren 2019 ble systemet innført i alle regioner, og i denne forbindelse oppsto en rekke flaskehalser i systemet som gjorde at ventetider på dokumentgodkjenning (TS0) og hallkontroll (TS1) økte dramatisk i mai og juni til opp mot to måneder.

Kritisk situasjon

Bilimportørenes Landsforbund (BIL) var på saken fra første stund i og med at de representerer chassisleverandørene som håndterer registreringsprosessen. Senere ble Norges Bilbransjeforbund (NBF) og NLF involvert da dette fikk store konsekvenser for bileiere som måtte ta i bruk bilene raskt.

I dialogen som fulgte ble det av Vegdirektoratet vurdert tiltak, men i begynnelsen av august var situasjonen kritisk med opptil 17 virkedagers ventetid på dokumentgodkjenning og meget varierende ventetid på hallkontroll.

Fortsatt variasjoner ved hallkontroll

12. august møttes Vegdirektoratet og næringsorganisasjonene til statusmøte, og etter dette gikk det rett veg. Vegdirektoratet var da nede i 9 dager og dette har bedret seg veldig frem til målet om 2-4 dager pr. dags dato for dokumentgodkjenningen.

For hallkontroll er det fortsatt store variasjoner rundt om i landet, men det jobbes hardt med dette i Vegdirektoratet.

Næringen møter Vegdirektoratet til oppfølgingsmøte mandag 26. august.

Les også: Kan spare milliarder på brobygging med ny teknologi