– Totalt sett mener jeg vi kan være fornøyd med dette innholdet. Hvis forslaget blir stående også gjennom forhandlingene i trilogprosessene, har vi fått gjennomslag for langt mer enn det vi ble forespeilet i de inngående forhandlingene, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

NLF-direktør Geir A. Mo ser positivt på mobilitetspakken slik den nå foreligger. Men han avventer jubelen til forhandlingene er avsluttet. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo ser positivt på mobilitetspakken slik den nå foreligger. Men han avventer jubelen til forhandlingene er avsluttet. Foto: Stein Inge Stølen

Her er de foreslåtte endringene

De positive detaljene i EUs mobilitetspakke slik den nå foreligger, er mange. Listen under er basert på tilgjengelig informasjon fra EU-parlamentet på nåværende tidspunkt.

Kjøre- og hviletid:

  • Ordinær ukehvil etter maksimalt to uker opprettholdes. Denne skal fortsatt tilbringes utenfor kjøretøyet.
  • Man ønsker regler for at sjåfører må returnere til hjemlandet minimum hver fjerde uke.

Kabotasje:

  • Kabotasje skal tillates kun tre dager av gangen, påfulgt av en «avkjølingsperiode» på 60 timer.
  • Man må utføre minimum én levering eller henting av varer per måned i landet der selskapet er registrert.

Kombinerte transporter:

  • Medlemslandene skal kunne innføre samme begrensninger på antall dager for utførelse av innenlands kombinerte transporter som for kabotasje.

Utstasjonering:

Tredjelandskjøring skal underlegges utstasjoneringsreglene.

  • Med unntak av turer som starter og ender i opprinnelseslandet, skal sjåfører motta samme lønn og vilkår som landet de kjører i, gjeldende fra dag én.
  • Alle oppdrag som utføres i andre land enn kun til og fra bedriftens opphavsland, skal registreres i et felleseuropeisk register som kontrolletater i alle land har tilgang til.

Varebiler:

  • Varebiler mellom 2,4 tonn og 3,5 tonn skal utstyres fartsskriver og må følge kjøre- og hviletidsreglene ved internasjonal transport.

Teknologi:

  • Innførsel av smart-tachograf fremskyndes og skal etter forslaget være på plass innen 2024.

Målrettet arbeid gjennom NLA

NLF-direktøren retter en stor takk til Søren Hyldstrup Larsen, direktør i Nordic Logistics Association i Brussel, som representerer NLF og de øvrige nordiske transportorganisasjonene i EU.

– Vi har oppnådd mye takket være målrettet arbeid gjennom vårt lobbyorgan NLA, avslutter NLF-direktøren.

Les også: Endelig flertall for vegpakken i EU