Forestill deg følgende: Statens vegvesen står på en kontrollplass og sjekker kjøre- og hviletid. Alt ser ut til å være i orden, sjåføren har kjørt 9-timersskift de siste ukene og har tatt både pauser og døgnhviler etter reglene. Så ruller lastebilen ti meter lenger frem, hvor han så blir kontrollert av Arbeidstilsynet. Her innhentes timelister som avviker sterkt fra tidspunktene som Vegvesenet nettopp kontrollerte på fartsskriveren.

Men det finner etatene aldri ut av, for Statens vegvesen har ikke myndighet til å etterspørre forhold knyttet til lønns- og arbeidvilkår, og Arbeidstilsynet har ikke myndighet til å kontrollere kjøre- og hviletid.

Anniken Hauglie vil gi Statens vegvesens kontrollører myndighet til ikke bare å sjekke kjøre- og hviletid, men også lønns- og arbeidsvilkår. Her fra NLFs transportkonferanse tidligere i år. Foto: Stein Inge Stølen Anniken Hauglie vil gi Statens vegvesens kontrollører myndighet til ikke bare å sjekke kjøre- og hviletid, men også lønns- og arbeidsvilkår. Her fra NLFs transportkonferanse tidligere i år. Foto: Stein Inge Stølen

Vegvesenet skal samle inn, Arbeidstilsynet skal sjekke

Eksempelet er heller ikke urealistisk, men tatt fra en virkelig situasjon i en pågående tilsynssak.

– Det er behov for nye tiltak mot useriøse aktører, som sørger for at sjåfører i bransjen ikke går for lut og kaldt vann, sier Hauglie til NTB.

Tiltaket hun snakker om, er å gi Statens vegvesens kontrollører myndighet til ikke bare å sjekke kjøre- og hviletid, men også lønns- og arbeidsvilkår hos den aktuelle sjåføren.

– Vegvesenet skal samle inn informasjonen, og så sende den til Arbeidstilsynet – som skal sjekke om det er brudd på regelverket, sier arbeidsministeren.

3 av 4 har ulovlig lav lønn

Bakteppet er at Arbeidstilsynet tidligere har gjennomført 2 700 tilsyn mot bransjen. I 74 prosent av tilsynene med de utenlandske godstransportørene ble det funnet lavere lønn enn allmenngjort minstelønn. Tilsvarende tall for de norske var 12 prosent.

– Ved at Statens vegvesen får denne myndigheten blir det langt flere kontroller enn i dag. Det betyr at vi lettere kan stoppe de useriøse, og sikre at ansatte, også de utenlandske, får lønnen de har krav på.

Hauglie fremholder at tiltaket vil ha en preventiv effekt.

– De useriøse skal vite at sjansen for å bli tatt øker drastisk. Mest mulig ordnede forhold bidrar trolig også til å høyne sikkerheten på norske veier, sier Hauglie.

Les også: – Skal ta knekken på bandittene