For noen uker siden kunne NLF melde at prosessen med å tillate modulvogntog og 24-meters vogntog på tømmerbilvegnettet ble utsatt. NLFs langvarige arbeid med å åpne for høyere tillatt vekt på eksisterende materiell har også møtt hindringer. Dette skaper ikke minst utfordringer for medlemsbedrifter som skal investere i nytt utstyr. Uten å vite hvilke endringer i regelverket som kan forventes, kan de heller ikke vite hvilke nyinvesteringer som vil lønne seg. NLF tok derfor initiativ til et møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide for å få fortgang i saken.

Elektronisk møte hindret ikke engasjement

På grunn av smittevern ble møtet avholdt elektronisk. Det satte likevel ingen demper på engasjementet. NLF sjef for tekniske spørsmål, Dag Nordvik, la i møte fram veldokumenterte argumenter for hvorfor regelverket bør endres. Både trafikksikkerhetshensyn og klimahensyn ble vektlagt da en interessert minister ble presentert for både tekniske detaljer og de overordnede tankene bak NLFs forslag.

Samferdselsministeren lyttet oppmerksomt til innspillene fra NLF. Foto: Skjermdump fra Skype Samferdselsministeren lyttet oppmerksomt til innspillene fra NLF. Foto: Skjermdump fra Skype

Positive signaler fra Hareide

Knut Arild Hareide, som dagen før debuterte bak rattet på en lastebil, ga positive signaler etter å ha hørt argumentene.

– Jeg oppfatter at Vegdirektoratet er i sluttfasen av arbeidet når det gjelder å tillate modulvogntog på tømmerbilvegnettet, og at dette vil avklares snarlig. Når det gjelder NLFs innspill om økte tillatte totalvekter på eksisterende utstyr er vi interessert i alt som kan gi oss klimakutt. Imidlertid har jeg behov for å se nærmere på dette sammen med Vegdirektoratet før jeg kommer tilbake, oppsummerte statsråden.

Han pekte videre på at det uansett utfall er viktig at disse spørsmålene avklares raskt, ikke minst av hensyn til bedriftseiere som skal investere i utstyr tilpasset eventuelt nye regler.

NLFs administrerende direktør Geir A. Mo håper ministeren nå følger opp at Vegdirektoratet prioriterer arbeidet med å åpne for økte vekter på norske veier.

– I en situasjon der klimautslippene skal kuttes drastisk, samtidig som behovet for godstransport øker vesentlig, er det helt innlysende at en så lavthengende frukt som å tillate å frakte mer gods per bil må komme på plass snarest. Mitt håp er at ministeren nå gir klar beskjed om at arbeidet som må til for å realisere våre forslag må intensiveres.

Les også: Modulvogntog på tømmerbilvegnettet utsatt