Utenlandske lastebiler tilbakelegger rundt 16 milliarder kilometer på tyske veger hvert år. Akkurat som i Norge har utenlandske sjåfører krav på minstelønn ved kabotasje, altså innenlands transport. Og akkurat som i Norge er Girteka en av de aller største utenlandske aktørene i landet, i direkte konkurranse med vesteuropeiske transportører. Selskapet planlegger å ha 10 000 biler og sjåfører innen 2021, noe som indikerer at virksomheten slett ikke skal trappes ned i tiden som kommer.

Yrkessjåfør Vladimir Apalinsky varsler om uholdbare lønns- og arbeidsvilkår i Girteka. Foto: Skjermdump, ZDF Yrkessjåfør Vladimir Apalinsky varsler om uholdbare lønns- og arbeidsvilkår i Girteka. Foto: Skjermdump, ZDF

Systematisk utnyttelse av sjåfører

Den tyske TV-kanalen ZDF har gjennom en undersøkende dokumentar blant annet besøkt selskapets sjåførfasiliteter i Vilnius og snakket med de ansatte, som oppholder seg i lokalene i påvente av oppdrag eller betaling.

De har fått flere sjåfører i tale, deriblant Vladimir Apalinsky fra Hviterussland, som oppgir å ha kjørt for Girteka i lang tid uten å motta riktig lønn ved kabotasje.

Han forteller at en stor del av utbetalingene fra selskapet er diettpenger, som betales kontant og uten skatt. Men de opplever ofte at selskapet tilbakeholder en vesentlig del av diettpengene, uten at de forklarer hvorfor. 

– Vi har kontrakt, men den gjelder kun minimumslønnen. Resten utbetales kontant. På den måten kan de selv bestemme hvor mye du skal få, og hvor mye de vil beholde.

Fagforeningsrepresentant Audrius Cuzanauskas hevder at ingen av Litauens 89 000 yrkessjåfører, deriblant mange tusen ansatt i Girteka, får riktig lønn. Foto: Skjermdump, ZDF Fagforeningsrepresentant Audrius Cuzanauskas hevder at ingen av Litauens 89 000 yrkessjåfører, deriblant mange tusen ansatt i Girteka, får riktig lønn. Foto: Skjermdump, ZDF

– Ingen av Litauens yrkessjåfører får riktig lønn

Bildet bekreftes av en litauisk fagforening, som slår fast at dette slett ikke er et enkelttilfelle. Fagforeningsrepresentant Audrius Cuzanauskas er krystallklar:

– Ingen av Litauens 89 000 yrkessjåfører får riktig lønn. Ingen. Vi har gjennomgått 500 saker.

Foreningen hevder at det er kun få sjåfører som er klar over at de har krav på minstelønn ved kabotasje. Dette gjenspeiler funn gjort av norske fagforeninger.

– Dette er moderne slaveri. Selv om du har brukket beinet må du jobbe. Du får ikke sykelønn, ingen forsikring, forteller Cuzanauskas.

Venter svar fra Girteka

TV-kanalen ZDF oppgir at de har bedt Girteka om å redegjøre for hvilket grunnlag de benytter ved beregning av lønn for sjåførene, uten å ha fått konkrete svar.

Lastebil.no har også bedt Girtekas kommunikasjonssjef Kristian Kaas Mortensen om kommentarer på innholdet i TV-dokumentaren. Vi er lovet et svar i løpet av kort tid og oppdaterer saken så fort det er mottatt.

Se TV-innslaget i sin helhet her (på tysk)

Les også: Nå endres spillereglene i transportnæringen