– Våre foreløpige estimater viser lønns- og feriepengekrav på 17,2 millioner totalt for våre klienter, forteller advokat Lina K. Smorr i Andersen & Bache-Wiig AS.

Advokatbyrået tok ut stevning mot Vlantana Norge 20. mars etter å ha estimert kravsummene tre år tilbake i tid.

Kan bli enda høyere summer

De ser ikke bort fra at beløpet kan økes ytterligere etter hvert som tilgjengelig data prosesseres og ytterligere beregninger foretas.

– Vi har tatt forbehold om å fremsette krav lenger tilbake i tid, i tillegg til å fremsette krav om overtid, urettmessige trekk i lønn med mer, da dette foreløpig ikke er tatt med i beregningene.

Lastebil.no kontaktet Vlantana Norge ved styreleder Vladas Stoncius Jr. for å høre hvordan de forholder seg til søksmålet. 

– Vi vil ta stilling til de enkelte kravene, og vil naturlig nok ikke si noe om hvordan vi forholder oss før alt er behandlet og forhandlet, er hans korte kommentar.

Les også: Politiet har Vlantana Norges transportkjøpere i kikkerten