I kjølvannet av avsløringene knyttet til blant annet systematisk underbetaling og dokumentforfalskning i transportselskapet Vlantana Norge ble det levert hele tre anmeldelser fra henholdsvis Statens vegvesen, Arbeidstilsynet og tidligere ansatte. Disse behandles nå av et team av etterforskere ved Øst Politidistrikt.

– Må få gjort mest mulig før bedriften legges ned

– Dette er en sak som prioriteres av politiet. Vi har kommet et stykke på veg siden vi fikk den første anmeldelsen 7. januar, men det er en stor sak med mye dokumenter som må gjennomgås, opplyste politiadvokat Christian Eckhoff til Romerikes Blad tidligere denne uken.

Da det tidligere denne uken ble kjent at Vlantana Norge mister løyvene og vil legge ned driften 1. mars, måtte politiet sette opp farten på arbeidet.

– Det vil gjøre at vi må prioritere å få gjort mest mulig før bedriften legges ned, sier Eckhoff.

Politiadvokat Christian Eckhoff bekrefter at de har tatt beslag i kjøretøy tilhørende Vlantana Norge. Foto: Stein Inge Stølen Politiadvokat Christian Eckhoff bekrefter at de har tatt beslag i kjøretøy tilhørende Vlantana Norge. Foto: Stein Inge Stølen

Bekrefter å ha tatt beslag

En av tingene politiet nå har foretatt seg, er å ta beslag i eiendelene til Vlantana Norge.

Våkne medlemmer fikk nylig øye på en kortesje av umerkede containerbiler som gikk uten last nedover E6. Disse ble etter hvert lokalisert på en inntauingstomt i Østfold. Skiltnumrene som ble notert stemmer overens med biler som Lastebil.no tidligere har fotografert på Vlantana Norges base på Gardermoen.

Eckhoff bekrefter mistanken når Lastebil.no tar kontakt.

– Det er gjort beslag for å sikre verdier ved en eventuelt senere straffesak med tanke på inndragning eller erstatning i saken. Det er på bakgrunn av dette at vi har valgt å beslaglegge disse lastebilene.

Mange av disse lastebilene er nå fjernet av politiet fra Vlantana Norges base på Gardermoen. Foto: Stein Inge Stølen Mange av disse lastebilene er nå fjernet av politiet fra Vlantana Norges base på Gardermoen. Foto: Stein Inge Stølen

– Sannsynlig at det har foregått noe straffbart

Flere av selskapets kontoer er også sperret og verdier til rundt 10 millioner kroner er sikret. Politiadvokaten bekrefter at de allerede nå har en sannsynlighetsovervekt for at det har skjedd omfattende lovbrudd.

– Basert på det som har kommet fram hittil i etterforskningen så mener vi at det kan ha foregått noe straffbart i selskapet.

Vlantana Norge har samtidig varslet søksmål mot norske myndigheter. De mener de har blitt urettferdig behandlet og vil ta opp saken med EFTA-domstolen, før de deretter vurderer rettslige steg mot Statens vegvesen.

Les mer om Vlantanas planer om søksmål her