Årsaken til feilen er at EUs regler kun tillater at infrastrukturkostnader inkluderes i grunnlaget for beregning av bompenger. Tyske myndigheter også har inkludert kostnadene for trafikkpolitiet i bompenger. Dette har ført til at de uberettiget har krevd inn for stort beløp, melder vår tyske søsterorganisasjon BGL. 

Alle tyngre biler har betalt for mye

Alle transportbedrifter som har kjørt på tyske veger med kjøretøy på 7500 kilo og over, har betalt for mye i LKW-Maut de siste årene. Beløpet utgjør flere hundre millioner euro, og nå må tyske myndigheter betale tilbake til eierne av disse kjøretøyene.

Alle kan kreve refundert det de har betalt for mye til myndighetene. Summen du kan få tilbakebetalt, er hva som er lagt til av kostnader til trafikkpolitiet når myndighetene har beregnet størrelsen på bompengene.

Ifølge tilgjengelig informasjon, utgjør dette cirka fire prosent av det totale beløpet som har gått til bompenger. Tyske myndigheter er i gang med å kalkulere nøyaktig beløp, og kommer tilbake med mer informasjon når dette er gjort. 

Det er imidlertid kun mulig å kreve tilbakebetaling tre år bakover i tid. Derfor vil ikke beløp fra tidligere enn 2017 bli refundert. Beløp fra 2017 får du refundert om du sender inn kravet, med dokumentasjon, før 31. desember 2020.

Slik får du pengene dine tilbake

Du kan velge én av disse tre metodene for tilbakebetaling:

  1. Sende et krav om refusjon direkte til tyske myndigheter: Bundesamt for Güterverkehr, Postfach: 190180, DE-50498 Köln, Deutchland.
  2. Benytte deg av egnet advokat/advokatfirma som kan kreve inn beløpet på vegne av deg.
  3. Engasjere advokatfirmaet Hausfeld Rechtsanwälte som prosederer en EU-søknad (eClaim) på vegne av flere. Detaljert informasjon om denne løsningen finnes under nettadressen  www.mautzurueck.de (også på engelsk). Hvis du vil benytte deg av deres tjenester og kravet ditt går tilbake til 2017, må du kontakte Hausfeld innen 4. desember 2020, ellers blir kravet for 2017 foreldet.

Du må dokumentere kravet

For å få tilbake det rettmessige beløpet, må du dokumentere kravet ved å sende med fakturaer og informasjon/kvitteringer om passeringene. Sjekk også at kvitteringene inneholder tydelig bedriftens navn.

Har du endret navn eller firmaform, må du legge ved utskrifter fra Brønnøysundregisteret og lignende som dokumenterer endringen(e). 

Kravene må registreres separat for hver bedrift. Det er altså ikke mulig å sende inn et gruppekrav. Du velger én av tre metoder over, og kan sende krav for fire år: 2017, 2018, 2019 og 2020. Merk at kravet blir foreldet tre år etter, derfor foreldes krav fra 2017 den 31.12.20.

Det var 28. oktober at Europadomstolen kom fram til den tyske praksisen ikke var forenelig med europeiske lover. Tyske myndigheter har altså krevd inn for mye i bompenger fra lastebiler. (ECJ, ruling of 28 October 2020, C-321/19).

Les også: Her er regelverket du må forholde deg til de neste årene