Grunnet koronapandemien vil det i Norge, og i en rekke andre land, en periode framover kunne bli redusert kapasitet eller bortfall av ulike tjenester som er nødvendige for å opprettholde gyldige ADR-sertifikater. Gyldighetstiden for sertifikater som utløper etter 1. mars 2020, er forlenget.

Hva som gjelder

  • ADR-kompetansebevis (ADR 8.2.2.8.2): Kompetansebevis som utløper i perioden 1. mars 2020–1. februar 2021, forblir gyldige til 28. februar 2021. Oppfriskningskurs og ny prøve må være bestått innen 1. mars 2021. Gyldighetstid for nytt kompetansebevis regnes fra opprinnelig utløpsdato.
  • ADR/RID-sikkerhetsrådgiverbevis (ADR/RID 1.8.3.16.1): Bevis som utløper i perioden 1. mars 2020–1. februar 2021, forblir gyldige til 28. februar 2021. Ny prøve må være bestått innen 1. mars 2021. Gyldighetstid for nytt bevis regnes fra opprinnelig utløpsdato.

Sørg for fornyelse snarest mulig

Det er svært viktig at sertifikatinnehavere fortløpende følger med på utviklingen, tjenestetilbudet og muligheten til å få fornyet sine sertifikater. Etter hvert som situasjonen normaliserer seg, og tjenestetilbud og kapasitet forbedres, må man, så snart som mulig, sørge for å få fornyet sine sertifikater, slik at det ikke hoper seg opp køer og ventelister ved utløpet av overgangsperioden.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil fortløpende orientere om utviklingen i regelverket. Multilaterale avtaler kunngjøres  her. Regelverket vil også bli publisert på hjemmesidene til  UNECE og gjelder i de land som har undertegnet avtalene.

Hvis utviklingen krever det, kan det bli endringer eller utvidelser av unntaksordningen, ifølge DSB.

Les også: Anbefaler alle å ta influensavaksine i år